(Poistunut julkaisusta)

Lainapäällikkö
Espoon kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 18.6.2020

Konsernihallinto johtaa, ohjaa ja valvoo koko kaupunkikonsernia kaupunginjohtajan johdolla. Se edistää hyvää hallintoa, päätöksentekoa, yhtenäisiä toimintatapoja, kaupungin elinvoimaisuutta ja kestävää kehitystä. Konsernihallinnon yksikköjä ovat rahoitus ja talous, henkilöstö, elinkeino ja kaupunkikehitys sekä hallinto ja kehittäminen.

Lainapäällikkönä työskentelet Espoon kaupungin rahoitus ja talous -yksikön rahoituksen vastuualueella, joka vastaa kaupunkikonsernin rahoituksesta ja varainhoidosta sekä rahoitusmallien kehittämisestä ja käyttöönotosta.

Espoon kaupunki varautuu voimakkaaseen kasvuun investoimalla kaupunkirakenteen ja palvelutilojen kehittämiseen erityisesti Länsimetron, Raide-Jokerin ja kaupunkiradan ympärillä. Lisäksi erityisenä painopisteenä on koulut kuntoon -ohjelma, jolla varmistetaan kouluille ja päiväkodeille terveelliset ja toimivat tilat. Lainapäällikkönä olet keskeisessä roolissa edellä mainittujen asioiden rahoittamisessa ja toteuttamisessa.

Työnkuva on monipuolinen ja laaja-alainen sisältäen sekä strategialähtöistä kehittämistä että käytännön yksityiskohtien toteuttamista. Työtehtäviisi kuuluvat mm. kaupunkikonsernin otto- ja antolainaukseen liittyvä valmistelu ja toteutus, lainasalkkujärjestelmän pääkäyttäjyys, lainasalkun suojaus korkojohdannaisilla, kaupungin myöntämät takaukset ja niihin liittyvä valmistelu, leasingrahoitus sekä erilaiset rahoituksen operatiiviset valmistelutehtävät.

Haastattelut on suunniteltu pidettäväksi viikolla 33.

Työpaikan nimi: Rahoitus- ja talousyksikkö

Työaika: 36 h 45 min viikossa

Haettava tehtävä on virkasuhteinen.

Sopimusala: KVTES Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus

Kelpoisuusvaatimukset: Soveltuva ylempi korkeakoulututkinto.

Tehtävässä edellytetään useamman vuoden kokemusta rahoituksen vaativista tehtävistä. Odotamme sinulta kykyä hahmottaa strategisia kokonaisuuksia ja nähdä nykyhetkeä pidemmälle. Saatat onnistuneesti loppuun myös rutiininomaiset ja vuosikellon mukaiset työtehtävät.

Arvostamme rahoitusmarkkinoiden sekä erilaisten rahoitusinstrumenttien, mm. johdannaismarkkinat, tuntemusta. Lisäksi arvostamme innostavaa asennetta, oma-aloitteisuutta ja pitkäjänteisyyttä sekä erinomaisia kommunikointi- ja verkostoitumistaitoja eri sidosryhmien kanssa.