(Poistunut julkaisusta)

Lähihoitaja/mielenterveyshoitaja/mielisairaanhoita
Helsingin Kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 11.7.2019

Tehtävän kuvaus


Haemme lähihoitajaa/mielenterveyshoitajaa/mielisairaanhoitajaa määräaikaiseen työsuhteeseen, työsuhteen kesto 1.10.2019 - 30.9.2020.

Ensilinjan palvelut vastaa psykiatrisesta arvioinnista ja konsultaatiosta sekä tuottaa akuuttia psykiatrista avohoitoa ja vuodeosastohoitoa. Osasto 15-5C on profiloitunut palvelemaan Helsingin vanhusväestöä tarjoamalla akuuttipsykiatrisia tutkimus- ja hoitojaksoja ikääntyneille. Virka-aikaan osastolle ohjaudutaan potilaskoordinaattorin kautta ja virka-ajan ulkopuolella sairaalan päivystävä lääkäri vastaa potilasohjauksesta.

Osastolla on 12+2 potilaspaikkaa. Työ on kolmivuorotyötä.

Etsimme tiimiimme hoitajaa, joka on kiinnostunut työskentelemään ikäihmisten kanssa vuorovaikutteisella ja toipumisorientoituneella otteella. Keskeistä on asiakkaan osallisuus ja hänen oman yksilöllisen identiteettinsä tukeminen: vaikka vanhuuteen voi liittyä heikentynyt toimintakyky sekä erilaisia sairauksia, on tärkeää huomata asiakkaan elämänkokemuksen mukanaan tuomat moninaiset voimavarat ja taidot. Toivon, kyvykkyyden ja omatoimisuuden ylläpitäminen sekä asiakkaalle merkityksellisten asioiden huomioiminen ovat keskeisiä elementtejä yhteistyössä. Yhteys muihin, luottamuksen kokeminen ja tukiverkostot ovat paitsi yksilön, myös yhteisöjen sosiaalista pääomaa ja mielenterveyttä edistäviä elementtejä.

Lähihoitajan/mielenterveyshoitajan/mielisairaanhoitajan tehtäviin kuuluu toipumisorientoituneen hoitotyön lisäksi omahoitajamallin mukainen työskentely yhdessä asiakkaan, hänen verkostonsa ja osaston moniammatillisen työryhmän kanssa: mm. hoidolliset keskustelut ja tutkimukset, hoitokokoukset sekä perhe- ja verkostotyö, kotikäynnit, ohjaus ja neuvonta - sekä hoidon kokonaisuudesta ja jatkuvuudesta huolehtiminen. Myös osaston toiminnan kehittäminen on tärkeä osa työtä.

Jätäthän hakemuksesi osoitteessa helsinkirekry.fi.

Kelpoisuusehto


Lähihoitajan tutkinto, suuntautuminen mielenterveys- ja päihdetyöhön tai mielisairaanhoitajan tai mielenterveyshoitajan tutkinto.

Edellytämme rekisteröitymistä Valviran terveydenhuollon ammattihenkilöiden keskusrekisteriin.

Kielitaitovaatimuksena on suomen kielen hyvä suullinen ja tyydyttävä kirjallinen taito.

Ennen valintapäätöstä hakijan on esitettävä työterveyshuollon arvio edellytyksistään hoitaa työhön kuuluvia tehtäviä.

Luemme eduksi


Yhteistoiminnallista ja toipumisorientoitunutta työskentelyotetta sekä hyviä vuorovaikutustaitoja - vanhenemisen ymmärtämistä paitsi biologisena ja henkisenä prosessina myös yhteiskunnallisena kysymyksenä.