(Poistunut julkaisusta)

Lähihoitaja
Helsingin Kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 13.11.2020

Tehtävän kuvaus

Helsingin kaupungin kehitysvammapoliklinikalle haetaan jalkautuvaa ohjaajaa (lähihoitaja) tehostetun tuen työryhmään sijaisuuteen ajalle 7.12.2020-9.5.2021. Aloitus sopimuksen mukaan.

Kehitysvammapoliklinikka palvelee kaikenikäisiä helsinkiläisiä kehitysvammaisia henkilöitä sekä heidän perheitään ja muita lähihenkilöitä kehitysvammaisuuteen liittyvissä erityiskysymyksissä. Kehitysvammapoliklinikan keskeisenä palvelumuotona on kuntoutuksen suunnittelu ja seuranta moniammatillisesti.

Tehostetun tuen työryhmä toimii osana kehitysvammapoliklinikkaa. Työryhmä osallistuu eri-ikäisten asiakkaiden hoitoon tilanteissa, joissa muut tukitoimet ovat riittämättömiä. Työ sisältää paljon kriisiytyneiden tilanteiden arviointia ja hoitoa. Lisäksi työ voi olla ennaltaehkäisevää tai jälkiseurantaa. Usein kyseessä ovat psykiatrisesti oireilevat asiakkaat.

Työryhmään kuuluu psykiatrinen sairaanhoitaja, sairaanhoitaja, toimintaterapeutti sekä kaksi jalkautuvaa ohjaajaa. Työ on liikkuvaa, sisältäen paljon jalkautumista asiakkaan arkiympäristöön. Työtä tehdään työpareina tai työryhmässä, mutta työ sisältää myös itsenäistä jalkautumista. Tehostettu tuki on kehittyvä työmuoto, työn kehittämistä tehdään aktiivisesti työryhmässä.

Jalkautuva ohjaaja osallistuu asiakkaan kokonaistilanteen ja sopivien tukitoimien arviointiin yhdessä muun työryhmän kanssa. Hän osallistuu omalta osaltaan sovittujen tukitoimien toteutukseen. Työ painottuu asiakkaan arkiympäristöön (esim. koti, päiväkoti, koulu, työ-tai päivätoiminta, asumisyksikkö) jalkautumiseen. Työ on käytännönläheistä ja ohjauksellista; sisältäen asiakkaan lähihenkilöiden ohjausta asiakkaan kanssa toimimiseen. Työ sisältää myös asiakkaan suoraa ohjausta ja tukemista. Jalkautuva ohjaaja toimii tiiviissä yhteistyössä asiakkaan eri verkostojen kanssa.

Helsingin kaupunki tarjoaa hyvät koulutusmahdollisuudet ja monipuoliset työsuhde-edut esim. työterveyshuollon palvelut sekä tarvittaessa myös edullisen työsuhdeasunnon.

Kelpoisuusehto:

Lähihoitajan tutkinto. Edellytämme rekisteröitymistä Valviran ammattihenkilöiden keskusrekisteriin.

Kielitaitovaatimuksena on suomen kielen hyvä suullinen ja tyydyttävä kirjallinen taito.

Tehtävässä edellytetään tartuntatautilain 48 §:n mukaista rokotussuojaa.

Tehtävässä edellytetään rikosrekisteriotteen esittämistä (Laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä)

Työntekijältä edellytetään hyviä yhteistyötaitoja, mutta myös kykyä itsenäiseen työskentelyyn.

Toivomme hakijalta innostusta kehittää työryhmän toimintaa. Toivomme valitulta työntekijältä kokemusta ohjauksellisesta työstä. Kyky tarkastella asioita laaja-alaisesti sekä ratkaisukeskeinen työote ovat hyödyksi tehtävässä.

Luemme eduksi kokemuksen kehitysvamma-alalta ja/tai autismikirjolla olevien tai psykiatristen asiakkaiden kanssa toimimisesta sekä kokemuksen monikulttuurisesta työstä.

Sopimusala

KVTES Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus

Lisätietoja tehtävästä antaa

Riina Niemi, jalkautuva ohjaaja, puh. 09 310 21757, riina.niemi@hel.fi Lotta Seppälä, vastaava psykologi, lähiesihenkilö, 09 310 52575, lotta.seppala@hel.fi

Lisätietoa

https://www.hel.fi/vammaiset/fi/terveyspalvelut/kehitysvammapoliklinikka/