(Poistunut julkaisusta)

Lähihoitaja
Espoon kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 11.11.2019

Kuvaus tehtävästä:
Haemme joukkoomme lähihoitajia joulun ajan sijaisuuksiin osastolle 4. Jotkin sijaisuudet voivat jatkua 12.1. jälkeen 3.2.2020 saakka.

Osasto on perusterveydenhuollon osasto, jossa hoidetaan hyvin monenlaisia eri sairauksia sairastavia potilaita. Potilaat ohjautuvat osastollemme jatkohoitoon ja kuntoutukseen erikoissairaanhoidosta. Osa potilaista tulee osastolle suoraan HUS Jorvin päivystyksestä. Osastolla on 60 potilaspaikkaa jakautuen 15 potilaan pienryhmiin. Teemme tiivistä yhteistyötä erikoissairaanhoidon kanssa Jorvin kampuksella.

Espoon uusi sairaala on avattu maaliskuussa 2017 Jorvin kampukselle. Uusien tilojen myötä olemme uudistaneet toimintamallejamme. Olemme kehittäneet Lean-ajattelun mukaisesti toimintatapojamme etsien moniammatillisessa tiimissämme yhteisiä ongelmanratkaisukeinoja toiminnan sujuvuuden parantamiseksi. Lisäksi olemme kehittäneet päivittäisjohtamistamme, jotta voimme esimiestyöllä tukea paremmin henkilöstön työtä ja arjen sujumista.

Lähihoitajana toimit osana moniammatillistä tiimiä. Tiimin jäsenenä sinun tulee sitoutua potilaslähtöiseen ja kuntoutumista edistävän työotteen ylläpitämiseen. Keskeisiä toimintaperiaatteitamme ovat laadukas hoito ja kuntoutus sekä kotoa-kotiin -periaate.

Työpaikan nimi:
Espoon sairaala, osasto 4

Työaika:

116h 15min/3vko, kolmivuorotyö

Kelpoisuusvaatimukset:
Tehtävään soveltuva sosiaali- ja terevysalan ammatillinen perustutukinto (lähihoitaja) tai muu vastaava tutkinto. Lähihoitajan nimikkeellä toimivalta edellytetään oikeutta käyttää tehtävään soveltuvaa nimikesuojattua ammattinimikettä.

Joulun ajan sijasuuksia voivat hakea myös sairaanhoidon opiskelijat.

Tehtävässä edellytetään tartuntatautilain 48§:n mukaista rokotussuojaa sekä tartuntalain 55§ mukainen terveydentilan selvitys tuberkuloosista.

Arvostamme aikaisempaa kokemusta ikäihmisten hoidosta ja kuntoutuksesta.