(Poistunut julkaisusta)

Lähihoitaja
Espoon kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 5.8.2019

Lähihoitaja

Työavain 2-490-19
Vakinainen työsuhde
Hakuaika päättyy 26.08.2019 kello 15:45
Kilonpuron palveluasunnot , Kilonpurontie 1 D 63 02610 Espoo
Sosiaali- ja terveystoimi, Perhe- ja sosiaalipalvelut/Vammaispalvelut
Sosiaalityö

Tehtävän kuvaus: Espoo kaupungin vammaispalvelujen Kilonpuron palveluasuntoihin haetaan lähihoitajaa vakituiseen työsuhteeseen. Työn on jaksotyötä ja vuoroja (aamu-, ilta-, ja yövuoroja) voi olla kaikkina viikonpäivinä työvuorosuunnitelman mukaisesti. Asumisyksikkö tarjoaa ympärivuorokautista asumista tukevia yksilöllisiä palveluja vaikeavammaisille henkilöille, jotka asuvat omissa asunnoissaan. Yksikössä on huoneistoja 21, joista 18 on varattu vakituiseen asumiseen ja 3 asumisvalmennukseen. Asiakaskunta koostuu vammaisista henkilöistä, joiden toimintakyky on rajoittunut usealla eri elämän osa-alueella esimerkiksi neurologisen sairauden, aivovamman tai tapaturman vuoksi. Lisäksi asumisen tukipalveluja tarjotaan yksikön läheisyydessä asuville tuetun asumisen asiakkaille. Päivittäisissä toiminnoissa lähihoitajan tehtäviin kuuluu hoitaa, avustaa ja ohjata asukkaita heidän toiminnoissa, yksilöllisen palvelu- ja hoitosuunnitelman mukaisesti. Osallistua asukkaiden lääkehoidon toteutukseen, avustaa kodinhoitoon liittyvissä tehtävissä sekä asioiden hoidossa ja yhteydenpidossa eri viranomaistahoihin. Tehtäviin kuuluu asiakkaan terveyden edistämiseen ja sairaanhoitoon liittyvien toimenpiteiden kirjaus asiakastietojärjestelmään sekä sovitusti muita mahdollisia yksikön toiminnan kannalta tärkeitä tehtäviä. Lisäksi tehtäviin kuuluu laatia, toteuttaa, kirjata ja arvioida yhdessä moniammatillisen tiimin ja asukkaan kanssa palvelu- ja hoitosuunnitelmia. Asiakkaan terveyden edistämiseen ja sairaanhoitoon liittyvät toimenpiteet kirjataan asiakastietojärjestelmään ja tarvittaessa ollaan yhteydessä terveydenhuoltoon. Lähihoitaja on osa moniammatillista tiimiä, joka yhdessä muun henkilökunnan kanssa edistää asukkaiden yhteistoimintaa. Yksikön henkilökunta koostuu lähihoitajista, ohjaajista, sairaanhoitajasta, toimintaterapeutista sekä vastaavasta ohjaajasta. Asumisyksikössä noudatetaan ajantasaisia terveydenhuollon hoito-ohjeita ja lääkemääräyksiä. Kilonpuron palveluasuntojen palvelut perustuvat lainsäädäntöön sekä valtakunnallisiin ympärivuorokautisiin asumispalveluihin liittyviin ohjeistuksiin ja suosituksiin. Toiminta perustuu Espoon kaupungin arvoihin, joiden mukaan asukkaille järjestetään asukaslähtöisiä, yksilöllisiin tarpeisiin vastaavia asumista tukevia palveluja. Asukkaiden käytössä on yhteinen asukastila, jossa asukkaat voivat viettää yhteistä aikaa ja järjestää virkistystoimintaa. Asumispalvelujen laatua kehitetään lean-filosofian mukaisesti.


Kelpoisuusvaatimus: Tehtävään soveltuva sosiaali- ja terveysalan ammatillinen perustutkinto (lähihoitaja) tai muu vastaava tutkinto. Lähihoitajan nimikkeellä toimivalta edellytetään oikeutta käyttää tehtävään soveltuvaa nimikesuojattua ammattinimikettä


Tehtävässä edellytetään tartuntatautilain 48§:n mukaista rokotussuojaa
Tehtävässä edellytetään hyviä vuorovaikutustaitoja ja hyvää suomen kielen suullista ja kirjallista osaamista. Sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöiden kelpoisuus tarkistetaan Valviran ylläpitämästä ammattihenkilöiden keskusrekisteristä (Terhikki/Suosikki) ennen lopullista tehtävään valintaa. Tehtävään valittu sitoutuu suorittamaan lääkehoitoon liittyvät koulutukset ja näytöt kolmen kuukauden sisällä työn aloittamisesta.

Arvostamme kokemusta vaikeavammaisten henkilöiden hoidosta ja toimintakyvyn tukemisesta, oman työn tai työyhteisön kehittämisestä sekä yhteistyöstä omaisten- ja läheisten kanssa.


Palvelussuhteeseen liittyviä tietoja
Tehtäväkohtainen palkka: 2167,12 € / kk
Sopimusala: KVTES Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus
Työaika: jaksotyötä 116 h 15 min / 3vkoLisätietoja tehtävästä
Vastaava ohjaaja Hanna Tikkanen
046 877 1758
etunimi.sukunimi@espoo.fi
tavoitettavissa 19.8. alkaen

Palveluesimies Anu Mattila
040 652 2249
etunimi.sukunimi@espoo.fi
tavoitettavissa 12.8. alkaen