(Poistunut julkaisusta)

Lähihoitaja
Helsingin Kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 6.11.2018

Tehtävän kuvaus


Haemme kehittämismyönteistä, ennakkoluulotonta ja hyvät vuorovaikutustaidot omaavaa lähihoitajaa Koskelan monipuolisen palvelukeskuksen palveluasumisyksikköön.

Palveluasumisyksikössä on kaksi ryhmäkotia. Kummassakin ryhmäkodissa on 15 paikkaa. Asumisyksikön asukkaat ovat monella tavalla syrjäytyneitä ja toimintakykyään syrjäytymisen tai sairauden vuoksi menettäneitä työikäisiä ihmisiä. Asukkaillamme on eri syistä johtuvaa muistamattomuutta, psyykkistä epävakautta ja somaattisia sairauksia siinä määrin, että he tarvitsevat arjessa selviytymiseen ympärivuorokautista hoivaa ja huolenpitoa.

Perustehtävänämme on tuottaa hoitoa ja hoivaa siten, että asukkaamme voivat elää ja asua turvallisesti, kokea elämänsä merkitykselliseksi ja arvokkaaksi ja että he voivat ylläpitää sosiaalista vuorovaikutusta sekä osallistua mielekkääseen, hyvinvointia, toimintakykyä ja mielenterveyttä edistävään ja ylläpitävään toimintaan.

Toiminnassamme pyrimme tekemään asioita yhdessä. Päivä rakentuu asukkaiden kanssa arjessa olemisesta; päivittäisestä ohjaamisesta ja avustamisesta, niissä toiminnoissa, joista asukkaamme ei itsenäisesti selviydy.

Odotamme sinulta sosiaalista elastisuutta; kykyä työskennellä muuttuvissa tilanteissa, erilaisten ihmisten kanssa. Toivomme sinulta reipasta otetta työssäsi. Olet sisäisesti motivoitunut, ennakkoluuloton ja rohkea kokeilemaan uutta. Sinulle on tärkeää ihmisarvon kunnioittaminen sekä itsemääräämisoikeuden, osallisuuden ja toimijuuden vahvistaminen. Pidät tärkeänä asiakaskuntamme päivittäisen hyvinvoinnin ja yksikkömme toiminnan kehittämistä. Nämä arvot ohjaavat työtäsi ja näkyvät hoidon suunnittelussa, jota toteutat yhdessä asukkaan, omaisten ja moniammatillisen tiimin kanssa. Lähihoitajana haluat ja kykenet toimia vastuuhoitajana. Hyvät vuorovaikutustaidot ja maltillisuus auttavat sinua menestymään tässä tehtävässä.

Kelpoisuusehto


Tehtävään soveltuva sosiaali- ja terveysalan ammatillinen perustutkinto (lähihoitaja) tai muu vastaava tutkinto.

Edellytämme rekisteröitymistä Valviran ammattihenkilöiden keskusrekisteriin.

Kielitaitovaatimuksena on suomen kielen hyvä suullinen ja tyydyttävä kirjallinen taito.Luemme eduksi


2119,16 e/kk