(Poistunut julkaisusta)

Lähihoitaja
Helsingin Kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 29.10.2018

Tehtävän kuvaus


Osasto 3 on 22-paikkainen päivystystä tukeva osasto, jossa hoidetaan päivystyspoliklinikalta ympäri vuorokauden jatkohoitoon tulevia sisätautipotilaita. Osastomme hoitotyön periaatteita ovat potilaiden hyvä hoito, potilasturvallisuus, potilaiden aktiivinen kuntouttaminen sekä turvallinen kotiuttaminen yhteistyössä omaisten ja kotihoidon kanssa. Hoitojaksot ovat yleensä 3-5 päivän mittaisia. Osastolla hoidetaan yleissisätautisia aikuispotilaita. Henkilökunta on erityisesti perehtynyt kardiologisten potilaiden hoitoon. Telemetriapaikkoja on yksitoista. Osaston yhteydessä toimii kardiologinen yksikkö.

Potilaat ovat akuuttihoidon tarpeessa ja tilanteet muuttuvat nopeasti, joten lähihoitajalta edellytetään hyvän perushoidon hallinnan lisäksi joustavuutta sekä hyviä vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja. Lisäksi katsomme eduksi perehtyneisyyden kokonaisvaltaiseen lääkehoidon toteuttamiseen hoitotyössä. Lähihoitaja työskentelee työparina ja yhteistyössä työvuorokohtaisen vuorovastaavan koordinoimassa tiimissä. Tämä edellyttää lähihoitajalta kykyä työskennellä moniammatillisen tiimin jäsenenä itsenäisesti ja tuloksellisesti, voimassa olevia ohjeita ja yhdessä hyväksyttyjä käytäntöjä noudattaen.

Tarjoamme sinulle monipuolisen työn moniammatillisessa työyhteisössä ja kaupungin hyvät henkilöstöedut, mm. työsuhdematkalippuedun sekä tarvittaessa avustamme työsuhdeasunnon saamisessa. Lisätietoa muista henkilöstöeduistamme saat tämän ilmoituksen kohdasta "linkki lisätietoihin".

Työhön perehtyminen ja täydennyskoulutus toteutetaan yksilöllisesti laaditun suunnitelman mukaisesti. Osastollamme tuetaan uralla kehittymistä ja työssä on hyvät mahdollisuudet hyödyntää omaa erityisosaamistaan.

Sijaisuus alkaa sopimuksen mukaan ja päättyy 28.2.2019.

Kelpoisuusehto


Tehtävään soveltuva sosiaali- ja terveysalan ammatillinen perustutkinto (lähihoitaja) tai muu vastaava tutkinto.

Edellytämme rekisteröitymistä Valviran ammattihenkilöiden keskusrekisteriin.

Suomen kielen hyvä suullinen ja tyydyttävä kirjallinen taito.Luemme eduksi


Lähihoitajilta edellytämme sairaanhoito-huolenpitoon suuntautumista ja kykyä vastata potilaan kokonaisvaltaisesta lääkehoidon toteutuksesta.