(Poistunut julkaisusta)

Lähihoitaja, Viherlaakson muistipalvelukeskus
Espoon kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 29.1.2021

Kuvaus tehtävästä: Etsimme joukkoomme Viherlaakson muistipalvelukeskukseen muistisairaiden ihmisten hoidon ja kohtaamisen ammattilaista. Meillä on avoinna lähihoitajan tehtävä.

Tarjoamme ympärivuorokautista asumista 48 muistisairaalle ihmiselle. Lisäksi tarjoamme kotona asumisen tukena lyhytaikaishoitoa 15 asiakkaalle sekä arkisin päivätoimintaa. Henkilökunnan määrä meillä on 57.

Toimintamme perustuu muistisairaiden ihmisten erityistarpeiden ymmärtämiseen ja henkilökunnan korkeatasoiseen tietotaitoon. Henkilökunta on perehtynyt muistisairaiden ihmisten toimijuuden ja kohtaamisen tukemiseen ja korostamme lääkkeettömiä hoitomenetelmiä. Toimintamme on yhteisöllistä. Henkilöstö elää työpäiväänsä yhdessä asiakkaiden kanssa. Asiakkaan perhe ja läheiset sekä vapaaehtoistyöntekijät ovat mukana elämässämme. Asiakkaat voivat asua meillä elämänsä loppuun asti.

Lähihoitajana vastaat monipuolisesti asiakkaiden hyvinvoinnista. Huolehdit perushoidosta ja mahdollistat asiakkaiden yksilöllisen osallistumisen harrasteisiin ja askareisiin. Toimit yhteistyössä asiakkaan ja hänen perheensä, sekä muiden ammattilaisten kuten sairaanhoitajien, hoiva-avustajien ja laitosapulaisten kanssa. Toimit omahoitajana ja teet hoito- ja palvelusuunnitelman yhdessä asiakkaan kanssa. Huolehdit, että asiakkaan yksilölliset tarpeet toteutuvat suunnitelman mukaisena ulkoilun, harrasteiden ja hoivan sekä hoidon tarpeen suhteen. Työtäsi ohjaavat ihmisyyttä kunnioittava arvopohja ja eettinen ajattelu, sekä kiinnostus asiakkaiden elämänhistorian, elämäntapojen ja tottumusten tukemiseen.

Työ alkaa 1.3.2021 tai sopimuksen mukaan. Tehtävässä noudatetaan 6 kk koeaikaa. Espoon kaupungin työntekijänä sinulla on käytettävänäsi Espoon kaupungin henkilöstöedut, kuten EazyBreak, matkalippu, maksuttomat uintikerrat kaupungin uimahalleihin, stipendikukkaro sekä työterveyshuollon palvelut.

Työpaikan nimi: Viherlaakson muistipalvelukeskus
Työaika: 114 h 45 min/3 viikkoa, jaksotyö
Sopimusala: KVTES Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus

Kelpoisuusvaatimukset: Tehtävään soveltuva sosiaali- ja terveysalan ammatillinen perustutkinto (lähihoitaja) tai muu vastaava tutkinto.
Lähihoitajan nimikkeellä toimivalta edellytetään oikeutta käyttää tehtävään soveltuvaa nimikesuojattua ammattinimikettä

Tehtävässä edellytetään tartuntatautilain 48§:n mukaista rokotussuojaa.
Lisäksi edellytetään lääkehoidon verkkokoulutus LOVE-Lop:n suorittamista 3 kk:n kuluessa työsuhteen alkamisesta sekä sitoutumista palvelukonseptin mukaiseen toimintaan ja toiminnan kehittämiseen. Edellytämme myös Valviran rekisteröintiä, yhteistyökykyä, joustavuutta, oma-aloitteisuutta, hyvää suomen kielen kirjallista ja suullista taitoa sekä halua oppia uutta ja myönteistä asennetta hoivateknologian käyttöön.

Arvostamme kokemusta ikääntyneiden muistisairaiden hoidosta ja palveluasumisesta tai lyhytaikaishoidosta, osaamista asiakkaidemme toimintakyvyn ylläpitämisestä, RAI-toimintakykymittarin tuntemusta, luovia työskentelytapoja muuttuvissa tilanteissa sekä kiinnostusta oman työskentelyn ja työyhteisön käytänteiden kehittämiseen.

Espoon kaupungin vanhusten palveluihin kuuluvat Seniorineuvonta ja palveluohjaus Nestori, kotihoito, Espoon sairaala ja pitkäaikaishoito. Kotihoidossa tavoitteenamme on mahdollistaa turvallinen elämä omassa kodissa toimintakyvyn heikkenemisestä huolimatta. Sairaalan monipuolinen toiminta on kohdennettu akuuttien sairauksien lyhytaikaiseen hoitoon ja kuntoutukseen. Pitkäaikaishoidossa tarjoamme kodinomaista hoivaa ympärivuorokautisissa yksiköissä. Myös pitkäaikaishoidon tulee olla elämänmakuista ja ikäihmisen toimintakykyä tukevaa.
Työyhteisöissämme noudatetaan seuraavia pelisääntöjä: www.espoo.fi/pelisaannot