(Poistunut julkaisusta)

Lähihoitaja, Viherlaakson muistipalvelukeskus, 2 tehtävää
Espoon kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 7.1.2019

Lähihoitaja, Viherlaakson muistipalvelukeskus, 2 tehtävää

Työavain 2-824-18
Vakinainen työsuhde alkaen 01.03.2018
Hakuaika päättyy 21.01.2019 kello 15:45
Viherlaakson muistipalvelukeskus , Kuusiniemi 13-15 02710 Espoo
Sosiaali- ja terveystoimi, Vanhusten palvelut/Pitkäaikaishoito
Vanhusten hoito

Tehtävän kuvaus: Hei, sinä muistisairaiden ihmisten kohtaamisen ja hoidon ammattilainen, tervetuloa joukkoomme! Espoossa sijaitseva Viherlaakson muistipalvelukeskus tarjoaa ympärivuorokautista asumista 48 muistisairaalle ihmiselle. Keskus tarjoaa myös muistisairaiden ihmisten kotona asumisen tukena lyhytaikaishoivaa 15 asiakkaalle, päivätoimintaa sekä ympärivuorokautista puhelinneuvontaa. Henkilökunnan määrä on 57. Toimintamme perustuu muistisairaiden ihmisten erityistarpeiden ymmärtämiseen ja henkilökunnan korkeatasoiseen tietotaitoon. Henkilökunnan tulee olla perehtynyt muistisairauksiin sekä muistisairaiden ihmisten käytöksen ja kohtaamisen erityispiirteisiin. Muistisairas ihminen haluaa tulla kohdatuksi arvokkaana aikuisena ihmisenä sekä kokea turvallisuutta ja onnistumisen kokemuksia. Henkilökunnan toiminnassa korostuu asiakkaiden toimijuuden tukeminen ja käytösoireiden ei-lääkkeellinen hoito. Toiminta on yhteisöllistä. Henkilökunta elää työpäivänsä yhdessä asiakkaiden kanssa. Omaiset, vapaaehtoistyöntekijät ja muut vierailijat ovat kiinteästi mukana ja tukena asiakkaiden elämässä. Asiakkaat voivat asua meillä elämänsä loppuun asti. Lähihoitajana vastaat monipuolisesti asiakkaiden hyvinvoinnista. Huolehdit asiakkaiden perushoidosta ja mahdollistat asiakkaiden osallistumisen arjen askareisiin ja harrastetoimintaan. Toimit tiiviissä yhteistyössä asiakkaan, asiakkaan omaisen, kotihoidon sekä muiden ammattilaisten, kuten sairaanhoitajien, hoiva-avustajien ja laitosapulaisten kanssa. Toimit omahoitajana ja teet hoito- ja palvelusuunnitelman yhdessä asiakkaan ja omaisen kanssa. Huolehdit, että arkipäivän yksilölliset tarpeet toteutuvat muistisairaiden asiakkaiden liikkumissuunnitelmassa liikunnan, ulkoilun ja harrasteiden keinoin. Työtäsi ohjaavat ihmisyyttä kunnioittava arvopohja ja eettinen ajattelu, asiakkaiden elämänhistoria, elämäntavat ja tottumukset. Työt alkavat sopimuksen mukaan. Tehtävissä noudatetaan 6 kk:n koeaikaa. Tehtävään valittu työntekijä sitoutuu allekirjoittamaan Espoon sosiaali- ja terveystoimen pelisäännöt ja suorittamaan hyväksytysti lääkehoitosuunnitelman edellyttämät lääkehoidon koulutukset ja näytöt viimeistään 3 kk:n sisällä työn aloittamisesta. Vakituisena työntekijänä sinulla on käytettävänäsi Espoon kaupungin henkilöstöedut, kuten sporttipassi, matkalippu, kimppajumpat, maksuttomat liput espoolaisiin uimahalleihin, työterveyshuollon palvelut ja stipendikukkaro.


Kelpoisuusvaatimus: Tehtävään soveltuva sosiaali- ja terveysalan ammatillinen perustutkinto (lähihoitaja) tai muu vastaava tutkinto.


Tehtävässä edellytetään tartuntatautilain 48§:n mukaista rokotussuojaa
Tehtävässä edellytetään : - sitoutumista palvelukonseptin mukaisen toiminnan toteuttamiseen - valviran rekisteröitymistä - hyvää suomen kielen suullista ja kirjallista taitoa - hyvää yhteistyökykyä, joustavuutta, aktiivisuutta - halua oppia uutta sekä myönteistä asennetta hoivateknologian käyttöön - valmiuksia harrastetoiminnan järjestämiseen Lähihoitaja nimikkeellä toimivalta edellytetään oikeutta käyttää tehtävään soveltuvaa nimikesuojattua ammattinimikettä.

Arvostamme kokemusta ikääntyneiden/muistisairaiden hoidosta/palveluasumisesta, osaamista muistisairaiden toimintakyvyn edistämisestä, kuntoutuksesta sekä luovista työskentelytavoista, RAI-toimintakykymittarin tuntemusta, luovuutta sekä kiinnostusta uusien toimintakäytäntöjen kehittämiseen.


Palvelussuhteeseen liittyviä tietoja
Tehtäväkohtainen palkka: 2145,66 €/kk
Sopimusala: KVTES Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus
Työaika: jaksotyö 116h 15min / 3vko


Espoon kaupungin vanhusten palveluihin kuuluvat Seniorineuvonta ja palveluohjaus Nestori, kotihoito, Espoon sairaala ja pitkäaikaishoito. Kotihoidossa tavoitteenamme on mahdollistaa turvallinen elämä omassa kodissa toimintakyvyn heikkenemisestä huolimatta. Sairaalan monipuolinen toiminta on kohdennettu akuuttien sairauksien lyhytaikaiseen hoitoon ja kuntoutukseen. Pitkäaikaishoidossa tarjoamme kodinomaista hoivaa ympärivuorokautisissa yksiköissä. Myös pitkäaikaishoidon tulee olla elämänmakuista ja ikäihmisen toimintakykyä tukevaa. Espoo on savuton työpaikka. Työyhteisöissämme noudatetaan seuraavia pelisääntöjä: espoo.fi/pelisäännöt

Lisätietoja tehtävästä
Palveluvastaava Heidi Leppänen
043 8255 241
heidi.k.leppanen@espoo.fi

Palveluesimies Sirpa Kotsalo
043-824 6860