(Poistunut julkaisusta)

Lähihoitaja Vantaan sairaala
Vantaan kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 4.3.2019

Vantaan kaupunki, sosiaali- ja terveydenhuollon toimiala, vanhus- ja vammaispalvelut
Osasto 7 Konfuusio-osasto

Katriinankuja 4, 01760 Vantaa

Työsuhteen kesto: Määräaikainen 01.04.2019 tai sopimuksen mukaan - 26.05.2019

Hei, me Vantaan sairaalassa osasto 7:llä etsimme joukkoomme lähihoitajaa, joka on kiinnostunut konfuusiopotilaan kuntouttavasta hoitotyöstä. Olet myös halukas kehittymään tällä hoitotyön alueella. Sijaisuuden jälkeen on mahdollisuus jatkaa työtä vuosiloman sijaisena pidempäänkin.

Työ konfuusio-osastolla on kolmivuorotyötä, Osaston potilailla sekavuus voi johtua monista eri syistä, kuten muistisairaus, infektio, neurologinen sairaus tai päihteiden käyttö. Osastolla tehdään hoitotyötä yksilövastuisen hoitotyön periaatteilla moniammatillisesti. Lähihoitaja vastaa työvuorossaan potilaan hoitoon liittyvistä asioista, lääkehuollosta, tukee työllään potilaan omatoimisuutta, osallistuu lääkärinkiertoihin, tavoitekokouksiin ja kotiutuksiin.

Työryhmässä omahoitajat toimivat tiiviissä yhteistyössä. Työ on pitkäjännitteistä ja vaatii hyviä vuorovaikutustaitoja.

Hyvä yhteistyö potilaan läheisten kanssa auttaa potilasta kuntoutumaan ja eheytymään. Työryhmässä tuemme toisiamme ja etsimme yhdessä ratkaisuja potilaamme parhaaksi. Ilomme on aina suuri onnistuessamme joskus pitkänkin kuntoutuksen jälkeen tapahtuvasta kotiutuksesta.

Tarjoamme työntekijöillemme moniammatillisen tiimin vahvan tuen sekä alussa tarvittavan perehdytyksen. Henkilökunnallamme on useiden erikoisalojen asiantuntemusta, mikä mahdollistaa laadukkaan toiminnan, jolla edistämme ja ylläpidämme potilaiden toimintakykyä ja elämänlaatua. Kannustamme työyhteisöjä ja työntekijöitä kehittämään toimintakulttuuria ja työtapoja potilaiden parhaaksi.

Sairaalalla on sekä sisäistä ja ulkoista koulutustarjontaa ja hoitaja voi esim. omalla vastuualuellaan kehittää itseään ja jakaa tietoa työyhteisössä.

Tervetuloa töihin Vantaan sairaalaan!

Vantaan sairaalaan kuuluvat Seutulan maalaismaisemassa sijaitseva Katriinan sairaala ja Peijaksen sairaalassa sijaitseva akuuttigeriatrinen yksikkö. Katriinan sairaalassa on seitsemän sairaalaosastoa, joista jokainen on profiloitunut omaan erikoisalaansa, kuten esimerkiksi hoitamaan murtumapotilaita, aivoverenkiertohäiriöpotilaita, haavapotilaita ja infektiosairauksia. Peijaksen sairaalassa akuuttigeriatrisessa yksikössä on kaksi geriatrista arviointi- ja akuuttiosastoa sekä kotisairaala.

Työsuhteen tietoja

Kelpoisuusvaatimus: Lähihoitaja (Laki 817/2015 3§ tai 559/1994 5 § mukainen kelpoisuus ja oikeus käyttää tehtävään soveltuvaa nimikesuojattua ammattinimikettä).

Kelpoisuusvaatimuksen lisäksi edellytämme: Hyvää suomen kielen taitoa.

Palvelussuhteen ehdot määräytyvät Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen (KVTES) mukaisesti

Palkkaus: 2134,09 euroa/kk, lisäksi mahdollinen aikaisempaan työkokemukseen perustuva lisä.

Edellytettävät luvat: Tehtävässä edellytetään tartuntatautilain 48§:n mukaista rokotussuojaa

Työpaikkojen lukumäärä: 1

Koeaika: Tehtävässä noudatetaan 1 kuukauden koeaikaa
Kokoaika-/osa-aikatyö: Kokoaikainen
Palvelusuhteen muoto: Työsuhde

Työaika: 38 h 45 min / viikko kolmivuorotyö

Yhteystiedot:
Osastonhoitaja, Marjatta Sarkkinen
P. 0503121990, marjatta.sarkkinen@vantaa.fi
Tavoitettavissa klo 8.00 - 16.00

Vantaa on vastuullinen työnantaja. Tuemme työntekijöidemme hyvinvointia ja osaamista sekä työyhteisöjen hyvää ilmapiiriä. Kehitämme jatkuvasti esimiestyötämme.
Lähetä hakemuksesi rekrytointijärjestelmämme kautta.