(Poistunut julkaisusta)

Lähihoitaja, Vammaispalvelut
Espoon kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 11.3.2019

Lähihoitaja, Vammaispalvelut

Työavain 2-197-19
Määräaikainen työsuhde alkaen 01.04.2019 (päättyy 31.08.2019)
Hakuaika päättyy 25.03.2019 kello 15:45
Vammaispalvelut , Mäntytie 27 02770 Espoo
Sosiaali- ja terveystoimi, Perhe- ja sosiaalipalvelut/Vammaispalvelut
Muu

Tehtävän kuvaus: Haemme lähihoitajaa Espoon kaupungin vammaispalvelujen tuetun asumisen tiimiin. Tuetun asumisen tiimi tarjoaa asumisen tukipalvelua eri puolilla Espoota omissa asunnoissaan asuville vammaispalvelujen asiakkaille. Asiakaskunta koostuu vammaisista henkilöistä, joiden toimintakyky on rajoittunut eri osa-alueilla esimerkiksi neurologisen sairauden tai aivovamman vuoksi. Ohjaajien antama tuki toteutetaan tuki- ja ohjauskäynteinä. Tuetun asumisen palvelu on yksilöllistä tukea sekä ohjausta päivittäisissä toiminnoissa, lääkehoidon toteuttamisessa, hygieniassa, kodinhoidossa, ravitsemuksessa ja terveyden edistämisessä. Lisäksi tarjotaan tukea ja ohjausta asioiden hoitoon kotona ja sen ulkopuolella, muun muassa asiointiin kaupassa, apteekissa ja lääkärikäynneillä. Tuetun asumisen palvelussa toteutetaan asiakkaan toimintakykyä tukevaa työotetta. Asiakkaita kannustetaan toimimaan omatoimisesti ja tuetaan omien voimavarojen sekä vahvuuksien käyttöä arjen toiminnoissa. Työ on jaksotyötä, johon sisältyy aamu- ja iltavuoroja sekä viikonlopputyötä.


Kelpoisuusvaatimus: Tehtävään soveltuva sosiaali- ja terveysalan ammatillinen perustutkinto (lähihoitaja) tai muu vastaava tutkinto. Lähihoitajan nimikkeellä toimivalta edellytetään oikeutta käyttää tehtävään soveltuvaa nimikesuojattua ammattinimikettä


Tehtävässä edellytetään tartuntatautilain 48§:n mukaista rokotussuojaa
Tehtävässä edellytetään hyviä vuorovaikutustaitoja, joustavuutta ja oma-aloitteisuutta. Tehtävään valittu sitoutuu suorittamaan lääkehoitosuunnitelman mukaiset lääkehoitokoulutukset ja näytöt viimeistään kolmen kuukauden kuluessa työn aloittamisesta.

Arvostamme kokemusta vammaisten henkilöiden parissa työskentelystä.


Palvelussuhteeseen liittyviä tietoja
Tehtäväkohtainen palkka: 2145,66 € / kk
Sopimusala: KVTES Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus
Työaika: Jaksotyö 116h15min/3 viikkoa


Perhe- ja sosiaalipalveluihin sisältyvät terveydenhoito, sosiaalityö, perhetyö, lasten terapiapalvelut, lastensuojelu, talous- ja velkaneuvonta, maahanmuuttajapalvelut, vammaispalvelut sekä sosiaali- ja kriisipäivystys. Pidämme tärkeänä palvelujen asiakaslähtöisyyttä ja ennaltaehkäisevää toimintatapaa. Työn periaatteina ovat perhekeskeisyys, terveyden edistäminen, varhainen tuki ja puuttuminen sekä moniammatillinen työote. Espoo on yli 270 000 ihmisen kasvava kotikaupunki, joka työllistää noin 14 000 henkilöä. Kaupungin vahvuutena on korkeasti koulutettu väestö sekä luova ja kehittämismyönteinen ympäristö. Suomen toiseksi suurimpana kaupunkina Espoo on elävä, kasvava, kehittyvä ja viihtyisä asuinpaikka. Tarjoamme asukkaillemme monipuoliset palvelut, hyvät liikenneyhteydet, hyvin hoidetut viher- ja ulkoilualueet, hyvät koulutusmahdollisuudet ja monia muita ihmisten hyvinvoinnille tärkeitä asioita. Hyvän asiakaspalvelun tekee henkilöstö, joka tuntee espoolaisten asiakkaiden tarpeet. Espoo on moniarvoinen ja -kulttuurinen kaupunki. Monimuotoiset työyhteisöt, joissa erilainen osaaminen ja kokemus yhdistyvät, ovat edellytys espoolaisten asiakkaiden kohtaamiselle. Hyvällä mielellä työskentelevät työntekijät käyttävät osaamistaan laajasti kaupunkinsa hyväksi. Haluamme, että työntekijämme voivat hyvin, kehittävät omaa osaamistaan ja ammattitaitoaan sekä tuntevat työn iloa omasta työstään. Espoossa työskentelystä on etua. Me tarjoamme kannustavan työympäristön, jossa on erinomaiset mahdollisuudet työskennellä ja kehittyä. Tarjoamme esimerkiksi apua asunnon hankintaan, taloudellista tukea opiskeluun ja itsensä kehittämiseen sekä työsuhdematkalippuedun ja liikunta- ja kulttuuriedun. Haluamme, että viihdyt Espoossa ja pääset kehittymään maan parhaiden osaajien joukossa. Espoo on savuton työpaikka. Työyhteisöissämme noudatetaan seuraavia pelisääntöjä: espoo.fi/pelisäännöt

Lisätietoja tehtävästä
Vastaava ohjaaja Alisa Konttinen
046 8771787