Lähihoitaja Tukielin- ja käsikirurgian vuodeosasto

HUS Helsingin yliopistollinen sairaala