Lähihoitaja Sisätautiosasto

HUS Helsingin yliopistollinen sairaala