(Poistunut julkaisusta)

Lähihoitaja, sijaisuus, Riilahden toimintakeskus
Espoon kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 13.2.2019

Lähihoitaja, sijaisuus, Riilahden toimintakeskus

Työavain 2-142-19
Määräaikainen työsuhde alkaen 19.03.2019 (päättyy 31.05.2019)
Hakuaika päättyy 27.02.2019 kello 15:45
Riilahden toimintakeskus , Rysätie 11 02260 Espoo
Sosiaali- ja terveystoimi, Perhe- ja sosiaalipalvelut/Vammaispalvelut
Sosiaalityö

Tehtävän kuvaus: Espoon vammaispalveluissa vammaisten ja kehitysvammaisten henkilöiden palvelut muodostavat kolme palvelukokonaisuutta, joita ovat päiväaikainen toiminta, asumispalvelut ja vammaissosiaalityö. Päiväaikaista toimintaa järjestetään kahdessa toimintakeskuksessa. Lähihoitaja työskentelee Riilahden toimintakeskuksessa kehitysvammaisten aikuisten päivätoiminnassa 16 työntekijän tiimissä. Lähihoitajan tehtäviin kuuluu perushoitoa, toiminnan suunnittelua ja ohjausta sekä kuntoutuksellisia toimia. Päivätoiminnassa toimintamuotoja ovat muun muassa kädentaidot, erilaiset työtehtävät, ulkoilu sekä musiikin ja liikunnan eri muodot. Lähihoitaja voi käyttää työssään omia vahvuuksiaan, taitojaan ja kiinnostuksen kohteitaan. Tärkeä osa työtä on yhteistyö asiakkaan perheen, asumisyksiköiden ja muiden yhteistyötahojen kanssa. Työsopimus tehdään aluksi ajalle 19.3.-31.5.2019, mutta työ saattaa jatkua 31.12.2019 asti.


Kelpoisuusvaatimus: Tehtävään soveltuva sosiaali- ja terveysalan ammatillinen perustutkinto (lähihoitaja) tai muu vastaava tutkinto. Lähihoitajan nimikkeellä toimivalta edellytetään oikeutta käyttää tehtävään soveltuvaa nimikesuojattua ammattinimikettä.


Tehtävässä edellytetään tartuntatautilain 48§:n mukaista rokotussuojaa
Tehtävässä edellytetään hyviä vuorovaikutustaitoja. Jos sinulla ei ole Espoon kaupungin hyväksymää lääkelupaa, sitoudut suorittamaan lääkehoitosuunnitelman edellyttämät lääkehoitokoulutukset ja näytöt kolmen kuukauden sisällä työn aloittamisesta.

Arvostamme työkokemusta kehitysvammatyöstä.


Palvelussuhteeseen liittyviä tietoja
Tehtäväkohtainen palkka: 2145,66 € / kk
Sopimusala: KVTES Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus
Työaika: 38 h 45 min / vko


Perhe- ja sosiaalipalveluihin sisältyvät terveydenhoito, sosiaalityö, perhetyö, lasten terapiapalvelut, lastensuojelu, talous- ja velkaneuvonta, maahanmuuttajapalvelut, vammaispalvelut sekä sosiaali- ja kriisipäivystys. Pidämme tärkeänä palvelujen asiakaslähtöisyyttä ja ennaltaehkäisevää toimintatapaa. Työn periaatteina ovat perhekeskeisyys, terveyden edistäminen, varhainen tuki ja puuttuminen sekä moniammatillinen työote. Espoo on yli 270 000 ihmisen kasvava kotikaupunki, joka työllistää noin 14 000 henkilöä. Kaupungin vahvuutena on korkeasti koulutettu väestö sekä luova ja kehittämismyönteinen ympäristö. Suomen toiseksi suurimpana kaupunkina Espoo on elävä, kasvava, kehittyvä ja viihtyisä asuinpaikka. Tarjoamme asukkaillemme monipuoliset palvelut, hyvät liikenneyhteydet, hyvin hoidetut viher- ja ulkoilualueet, hyvät koulutusmahdollisuudet ja monia muita ihmisten hyvinvoinnille tärkeitä asioita. Hyvän asiakaspalvelun tekee henkilöstö, joka tuntee espoolaisten asiakkaiden tarpeet. Espoo on moniarvoinen ja -kulttuurinen kaupunki. Monimuotoiset työyhteisöt, joissa erilainen osaaminen ja kokemus yhdistyvät, ovat edellytys espoolaisten asiakkaiden kohtaamiselle. Hyvällä mielellä työskentelevät työntekijät käyttävät osaamistaan laajasti kaupunkinsa hyväksi. Haluamme, että työntekijämme voivat hyvin, kehittävät omaa osaamistaan ja ammattitaitoaan sekä tuntevat työn iloa omasta työstään. Espoossa työskentelystä on etua. Me tarjoamme kannustavan työympäristön, jossa on erinomaiset mahdollisuudet työskennellä ja kehittyä. Tarjoamme esimerkiksi apua asunnon hankintaan, taloudellista tukea opiskeluun ja itsensä kehittämiseen sekä työsuhdematkalippuedun ja liikunta- ja kulttuuriedun. Haluamme, että viihdyt Espoossa ja pääset kehittymään maan parhaiden osaajien joukossa. Espoo on savuton työpaikka. Työyhteisöissämme noudatetaan seuraavia pelisääntöjä: espoo.fi/pelisäännöt

Lisätietoja tehtävästä
Vastaava ohjaaja Sirpa Karppa
050 360 4592

Johtava ohjaaja Eeva-Maija Kalavainen
046 877 1358