(Poistunut julkaisusta)

Lähihoitaja, sijaisuus, Haukilahden asumisyksikköön
Espoon kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 28.11.2018

Lähihoitaja, sijaisuus, Haukilahden asumisyksikköön

Työavain 2-759-18
Määräaikainen työsuhde alkaen 31.12.2018 (päättyy 28.02.2019)
Hakuaika päättyy 12.12.2018 kello 15:45
Haukilahden asumisyksikkö , Haukilahdenkatu 19 02170 Espoo
Sosiaali- ja terveystoimi, Perhe- ja sosiaalipalvelut/Vammaispalvelut
Sosiaalityö

Tehtävän kuvaus: Espoo kaupungin vammaispalveluihin, Haukilahden asumisyksikköön haetaan lähihoitajaa määräaikaiseen työsuhteeseen, mahdollisesti jatkuen vakituisena. Asumisyksikössä on kaksi ryhmäkotia, jotka tarjoavat ympärivuorokautista asumispalvelua aikuisille ja ikääntyville kehitysvammaisille henkilöille, jotka tarvitsevat runsaasti apua ja tukea päivittäisiin toimiin. Asumisyksikön tehtävänä on mahdollistaa asukkaille mahdollisimman itsenäinen, yksilöllinen ja turvallinen elämä. Asumispalvelu sisältää henkilökunnan tuen, ohjauksen, hoidon ja avustamisen kaikkina vuorokauden aikoina. Asumisyksikön tarjoama palvelu on kokonaisvaltaista asiakkaan asumisen ja elämänhallinnan tukemista, ohjausta, hoitoa ja avustamista yksilöllisten tarpeiden mukaan. Lähihoitaja avustaa, hoitaa ja ohjaa asukkaita heidän päivittäisissä toiminnoissa. Tehtäviä ovat muun muassa asukkaiden lääkehoidon, perushoidon, ruokahuollon ja vaatehuollon toteuttaminen sekä erikseen sovittavien vastuualueiden hoito. Lähihoitaja osallistuu asukkaiden yksilöllisten hoito- ja tukisuunnitelmien suunnitteluun, arviointiin, kirjaamiseen asiakastietojärjestelmään ja toteutukseen yhdessä moniammatillisen henkilökunnan ja asukkaan lähipiirin kanssa. Lisäksi tehtäviin kuuluu asukkaan asioiden hoito ja yhteydenpito eri toimijoiden välillä, kuten terveydenhuollon. Lähihoitaja työssään edistää asukkaiden yhteistoimintaa ja osallisuutta omannäköisen elämän elämiseen. Tehtävät painottuvat ryhmäkoti 1 puolelle, huomioiden molempien puolten tarpeen sekä yhteistyön. Asumisyksikössä noudatetaan ajantasaisia terveydenhuollon hoito-ohjeita ja lääkemääräyksiä. Asumisyksikön palvelut perustuvat lainsäädäntöön sekä valtakunnallisiin ympärivuorokautisiin asumispalveluihin liittyviin ohjeistuksiin ja suosituksiin. Toiminta perustuu Espoon kaupungin arvoihin, joiden mukaan asukkaille järjestetään asukaslähtöisiä, yksilöllisiin tarpeisiin vastaavia asumista tukevia palveluja. Asumispalvelujen laatua kehitetään lean-filosofian mukaisesti. Työn on jaksotyötä 116 h 15 min / 3 vko.


Kelpoisuusvaatimus: Tehtävään soveltuva sosiaali- ja terveysalan ammatillinen perustutkinto (lähihoitaja) tai muu vastaava tutkinto. Lähihoitajan nimikkeellä toimivalta edellytetään oikeutta käyttää tehtävään soveltuvaa nimikesuojattua ammattinimikettä.


Tehtävässä edellytetään tartuntatautilain 48§:n mukaista rokotussuojaa
Tehtävässä edellytetään hyviä vuorovaikutustaitoja ja hyvää suomen kielen suullista ja kirjallista osaamista. Terveydenhuollon ammattihenkilöiden kelpoisuus tarkistetaan Valviran ylläpitämästä ammattihenkilöiden keskusrekisteristä (Terhikki) ennen lopullista tehtävään valintaa. Tehtävään valittu sitoutuu suorittamaan lääkehoitoon liittyvät koulutukset ja näytöt kolmen kuukauden sisällä työn aloittamisesta.

Arvostamme kokemusta kehitysvammaisten henkilöiden hoidosta ja toimintakyvyn tukemisesta, oman työn tai työyhteisön kehittämisestä sekä yhteistyöstä omaisten- ja läheisten kanssa. Tietotekniset taidot ovat eduksi.


Palvelussuhteeseen liittyviä tietoja
Tehtäväkohtainen palkka: 2145,66 €/kk
Sopimusala: KVTES Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus
Työaika: jaksotyö 116 h 15 min / 3 vko


Sosiaali- ja terveystoimen 3300 työntekijää huolehtivat espoolaisten terveyspalveluista, perhe- ja sosiaalipalveluista sekä vanhusten palveluista. Haluamme edistää kaikenikäisten kuntalaisten mahdollisuuksia hyvään arkeen ja omatoimiseen elämään. Painotamme palvelujen asiakaslähtöisyyttä ja ennaltaehkäisevää toimintaa ja kannustamme kuntalaisia omasta terveydestä ja hyvinvoinnista huolehtimiseen. Espoo on yli 270 000 ihmisen kasvava kotikaupunki, joka työllistää noin 14 000 henkilöä. Kaupungin vahvuutena on korkeasti koulutettu väestö sekä luova ja kehittämismyönteinen ympäristö. Suomen toiseksi suurimpana kaupunkina Espoo on elävä, kasvava, kehittyvä ja viihtyisä asuinpaikka. Tarjoamme asukkaillemme monipuoliset palvelut, hyvät liikenneyhteydet, hyvin hoidetut viher- ja ulkoilualueet, hyvät koulutusmahdollisuudet ja monia muita ihmisten hyvinvoinnille tärkeitä asioita. Hyvän asiakaspalvelun tekee henkilöstö, joka tuntee espoolaisten asiakkaiden tarpeet. Espoo on moniarvoinen ja -kulttuurinen kaupunki. Monimuotoiset työyhteisöt, joissa erilainen osaaminen ja kokemus yhdistyvät, ovat edellytys espoolaisten asiakkaiden kohtaamiselle. Hyvällä mielellä työskentelevät työntekijät käyttävät osaamistaan laajasti kaupunkinsa hyväksi. Haluamme, että työntekijämme voivat hyvin, kehittävät omaa osaamistaan ja ammattitaitoaan sekä tuntevat työn iloa omasta työstään. Espoossa työskentelystä on etua. Me tarjoamme kannustavan työympäristön, jossa on erinomaiset mahdollisuudet työskennellä ja kehittyä. Tarjoamme esimerkiksi apua asunnon hankintaan, taloudellista tukea opiskeluun ja itsensä kehittämiseen sekä työsuhdematkalippuedun ja liikunta- ja kulttuuriedun. Haluamme, että viihdyt Espoossa ja pääset kehittymään maan parhaiden osaajien joukossa. Espoo on savuton työpaikka. Työyhteisöissämme noudatetaan seuraavia pelisääntöjä: espoo.fi/pelisäännöt

Lisätietoja tehtävästä
Linkki lisätietoihin

Johtava ohjaaja Anu Mattila
040 652 2249
etunimi.sukunimi@espoo.fi