Lähihoitaja Plastiikkakirurgian vuodeosasto

HUS Helsingin yliopistollinen sairaala