Lähihoitaja Niittymaan asumisyksikköön
Espoon kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 11.9.2020

Kiinnostaako hoitotyö vaikeavammaisten henkilöiden parissa? Entä, oman työn ja työyhteisön kehittäminen? Osaat tehdä itsenäisiä ratkaisuja mutta nautit myös mahdollisuudesta vaikuttaa ja kehittää työtä yhdessä työyhteisön kanssa. Tule meille töihin! Haastatteluja toteuttaa jo hakuajan puitteissa, huomioiden mahdollisen poikkeustilanteen tuomat ohjeistukset.

Espoo kaupungin vammaispalveluihin Niittymaan asumisyksikköön haetaan lähihoitajaa määräaikaiseen sijaisuuteen 12.3.2021 asti. Asumisyksikkö tarjoaa ympärivuorokautista asumista tukevia yksilöllisiä palveluja vaikeavammaisille henkilöille, jotka asuvat omissa asunnoissa.

Lähihoitaja on osa moniammatillista tiimiä, joka yhdessä muun henkilökunnan kanssa edistää asukkaiden itsenäistä elämää ja yhteistoimintaa. Henkilökuntaa yhteensä 16, joka koostuu lähihoitajista, ohjaajasta, sairaanhoitajasta sekä vastaavasta ohjaajasta. Asiakaskunta koostuu vammaisista henkilöistä, joiden toimintakyky on rajoittunut usealla eri elämän osa-alueella esimerkiksi neurologisen sairauden, aivovamman tai tapaturman vuoksi. Yksikössä on 12 asukasta. Työvuorot sijoittuvat pääasiassa aamu- ja iltavuoroihin. Satunnaisesti yksikön tarpeen mukaan saattaa sisältää myös yövuoroja. Työn on jaksotyötä ja vuoroja voi olla kaikkina viikonpäivinä työvuorosuunnitelman mukaisesti.

Lähihoitajan päivittäisiin tehtäviin kuuluu hoitaa, avustaa ja ohjata asukkaita yksilöllisen suunnitelman mukaisesti. Osallistua asukkaiden lääkehoidon toteutukseen, avustaa kodinhoitoon liittyvissä tehtävissä sekä asioiden hoidossa ja yhteydenpidossa eri viranomaistahoihin. Kirjata terveyden edistämiseen ja sairaanhoitoon liittyvät toimenpiteet asiakastietojärjestelmään (lifecare). Laatia, toteuttaa, kirjata ja arvioida yhdessä tiimin ja asukkaan kanssa palvelu- ja hoitosuunnitelmien toteutumista ja tavoitteita. Sovitusti muita mahdollisia yksikön toiminnan kannalta tärkeitä tehtäviä valitun henkilön vahvuuksien mukaan. Työn kehittäminen kuuluu meille kaikille.

Toiminta perustuu Espoon kaupungin arvoihin, joiden mukaan asukkaille järjestetään asukaslähtöisiä, yksilöllisiin tarpeisiin vastaavia asumista tukevia palveluja. Palvelussa noudatetaan sosiaalihuollon toimintaperiaatteita ja lainsäädäntöä sekä ajantasaisia terveydenhuollon hoito-ohjeita ja lääkemääräyksiä. Toiminta perustuu Espoon kaupungin arvoihin, joiden mukaan asukkaille järjestetään asukaslähtöisiä, yksilöllisiin tarpeisiin vastaavia asumista tukevia palveluja.

Työpaikan nimi: Niittymaan asumisyksikkö

Työaika: jaksotyö 114,45h/3vko

Sopimusala:
KVTES Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus

Kelpoisuusvaatimukset: Tehtävään soveltuva sosiaali- ja terveysalan ammatillinen perustutkinto (lähihoitaja) tai muu vastaava tutkinto.

Lähihoitajan nimikkeellä toimivalta edellytetään oikeutta käyttää tehtävään soveltuvaa nimikesuojattua ammattinimikettä

Tehtävässä edellytetään tartuntatautilain 48§:n mukaista rokotussuojaa.

Arvostamme kykyä ammatilliseen vuorovaikutukseen ja empaattiseen kohtaamiseen asiakkaiden ja heidän läheisten kanssa. Kokemusta vaikeavammaisten henkilöiden hoidosta ja toimintakyvyn tukemisesta, oman työn tai työyhteisön kehittämisestä sekä yhteistyöstä omaisten- ja läheisten kanssa. Tietotekniset taidot ovat eduksi.

Hae työpaikkaa

Lähetä ilmoitus kaverille

Lisätiedot