(Poistunut julkaisusta)

Lähihoitaja, Niittymaan asumisyksikkö
Espoon kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 13.3.2020

Espoo kaupungin vammaispalveluihin Niittymaan asumisyksikköön haetaan lähihoitajaa määräaikaiseen sijaisuuteen 2.9.2020 asti, mahdollisesti jatkuen. Kyseessä on äitiysvapaan sijaisuus. Työ alkaa sopimuksen mukaan. Asumisyksikkö tarjoaa ympärivuorokautista asumista tukevia yksilöllisiä palveluja vaikeavammaisille henkilöille, jotka asuvat omissa asunnoissa.

Lähihoitaja on osa moniammatillista tiimiä, joka yhdessä muun henkilökunnan kanssa edistää asukkaiden itsenäistä elämää ja yhteistoimintaa. Henkilökuntaa on yhteensä 16, joka koostuu lähihoitajista, ohjaajasta, sairaanhoitajasta sekä vastaavasta. Asiakaskunta koostuu vammaisista henkilöistä, joiden toimintakyky on rajoittunut usealla eri elämän osa-alueella esimerkiksi neurologisen sairauden, aivovamman tai tapaturman vuoksi. Yksikössä on 12 asukasta.

Päivittäisissä toiminnoissa lähihoitajan tehtäviin kuuluu hoitaa, avustaa ja ohjata asukkaita yksilöllisen suunnitelman mukaisesti. Osallistua asukkaiden lääkehoidon toteutukseen, avustaa kodinhoitoon liittyvissä tehtävissä sekä asioiden hoidossa ja yhteydenpidossa eri viranomaistahoihin. Tehtäviin kuuluu asiakkaan terveyden edistämiseen ja sairaanhoitoon liittyvien toimenpiteiden kirjaus asiakastietojärjestelmään sekä sovitusti muita mahdollisia yksikön toiminnan kannalta tärkeitä tehtäviä. Lisäksi tehtäviin kuuluu laatia, toteuttaa, kirjata ja arvioida yhdessä tiimin ja asukkaan kanssa palvelu- ja hoitosuunnitelmia.

Työpaikan nimi: Niittymaan asumisyksikkö

Työaika: jaksotyö 116,15h/3vko

Sopimusala: KVTES Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus

Kelpoisuusvaatimukset: Tehtävään soveltuva sosiaali- ja terveysalan ammatillinen perustutkinto (lähihoitaja) tai muu vastaava tutkinto.

Lähihoitajan nimikkeellä toimivalta edellytetään oikeutta käyttää tehtävään soveltuvaa nimikesuojattua ammattinimikettä. Ammattihenkilöiden kelpoisuus tarkistetaan Valviran ylläpitämästä ammattihenkilöiden keskusrekisteristä ennen lopullista tehtävään valintaa.

Tehtävässä edellytetään: Tartuntatautilain 48§:n mukaista rokotussuojaa. Hyvää suomen kielen suullista ja kirjallista osaamista. Tehtävään valittu sitoutuu suorittamaan lääkehoitoon liittyvät koulutukset ja näytöt kolmen kuukauden sisällä työn aloittamisesta.

Tehtävässä arvostetaan: Kokemusta vaikeavammaisten henkilöiden hoidosta ja toimintakyvyn tukemisesta, oman työn tai työyhteisön kehittämisestä sekä yhteistyöstä omaisten- ja läheisten kanssa. Taitoa ammatilliseen vuorovaikutukseen ja empaattiseen kohtaamiseen asiakkaiden ja heidän läheisten kanssa. Tietotekniset taidot ovat eduksi. Motivaatiota kartuttaa omaa kokemusta vaikeavammaisten henkilöiden hoidosta ja toimintakyvyn tukemisesta, oman työn tai työyhteisön kehittämisestä.

Perhe- ja sosiaalipalveluihin sisältyvät vammaispalvelut. Pidämme tärkeänä palvelujen asiakaslähtöisyyttä ja ennaltaehkäisevää toimintatapaa. Työn periaatteina ovat perhekeskeisyys, terveyden edistäminen, varhainen tuki ja puuttuminen sekä moniammatillinen työote.

Hyvän asiakaspalvelun tekee henkilöstö, joka tuntee espoolaisten asiakkaiden tarpeet. Espoo on moniarvoinen ja -kulttuurinen kaupunki. Monimuotoiset työyhteisöt, joissa erilainen osaaminen ja kokemus yhdistyvät, ovat edellytys espoolaisten asiakkaiden kohtaamiselle. Hyvällä mielellä työskentelevät työntekijät käyttävät osaamistaan laajasti kaupunkinsa hyväksi. Haluamme, että työntekijämme voivat hyvin, kehittävät omaa osaamistaan ja ammattitaitoaan sekä tuntevat työn iloa omasta työstään. Espoossa työskentelystä on etua. Me tarjoamme kannustavan työympäristön, jossa on erinomaiset mahdollisuudet työskennellä ja kehittyä.