(Poistunut julkaisusta)

Lähihoitaja, Niittymaan asumisyksikkö
Espoon kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 14.1.2020

Niittymaan asumisyksikköön haetaan lähihoitajaa vakituiseen työsuhteeseen. Asumisyksikkö tarjoaa ympärivuorokautista asumista tukevia yksilöllisiä palveluja vaikeavammaisille henkilöille, jotka asuvat omissa asunnoissa. Yksikössä on 12 asukasta. Asiakaskunta koostuu vammaisista henkilöistä, joiden toimintakyky on rajoittunut usealla eri elämän osa-alueella esimerkiksi neurologisen sairauden, aivovamman tai tapaturman vuoksi.

Päivittäisissä toiminnoissa lähihoitajan tehtäviin kuuluu hoitaa, avustaa ja ohjata asukkaita heidän päivittäisissä toiminnoissa, yksilöllisen suunnitelman mukaisesti, osallistua asukkaiden lääkehoidon toteutukseen, avustaa kodinhoitoon liittyvissä tehtävissä sekä asioiden hoidossa ja yhteydenpidossa eri viranomaistahoihin. Tehtäviin kuuluu asiakkaan terveyden edistämiseen ja sairaanhoitoon liittyvien toimenpiteiden kirjaus asiakastietojärjestelmään sekä sovitusti muita mahdollisia yksikön toiminnan kannalta tärkeitä tehtäviä. Lisäksi tehtäviin kuuluu laatia, toteuttaa, kirjata ja arvioida yhdessä moniammatillisen tiimin ja asukkaan kanssa palvelu- ja hoitosuunnitelmia.

Työvuorot sijoittuvat pääasiassa aamu- ja iltavuoroihin. Satunnaisesti yksikön tarpeen mukaan saattaa sisältää myös yövuoroja. Työn on jaksotyötä ja vuoroja voi olla kaikkina viikonpäivinä työvuorosuunnitelman mukaisesti.

Työ alkaa sopimuksen mukaan.

Lähihoitaja on osa moniammatillista tiimiä, joka yhdessä muun henkilökunnan kanssa edistää asukkaiden yhteistoimintaa. Yksikön henkilökunta koostuu lähihoitajista (12), ohjaajasta (1), sairaanhoitajasta (1), keittäjästä (1) sekä vastaavasta ohjaajasta (1).

Asumisyksikkö on osa Espoon kaupungin vammaispalveluita. Toiminta perustuu Espoon kaupungin arvoihin, joiden mukaan asukkaille järjestetään asukaslähtöisiä, yksilöllisiin tarpeisiin vastaavia asumista tukevia palveluja. Asukkaiden käytössä on yhteinen asukastila, jossa asukkaat voivat viettää yhteistä aikaa ja suunnitella sekä järjestää virkistystoimintaa. Yksikössä noudatetaan ajantasaisia terveydenhuollon hoito-ohjeita ja lääkemääräyksiä. Palvelut perustuvat lainsäädäntöön sekä valtakunnallisiin ympärivuorokautisiin asumispalveluihin liittyviin ohjeistuksiin ja suosituksiin.

Työpaikan nimi: Niittymaan asumisyksikkö
Työaika: jaksotyö, 116h 15min / 3 vk
Sopimusala: KVTES Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus

Kelpoisuusvaatimukset:
Tehtävään soveltuva sosiaali- ja terveysalan ammatillinen perustutkinto (lähihoitaja) tai muu vastaava tutkinto. Lähihoitajan nimikkeellä toimivalta edellytetään oikeutta käyttää tehtävään soveltuvaa nimikesuojattua ammattinimikettä

Tehtävässä edellytetään hyviä vuorovaikutustaitoja ja hyvää suomen kielen suullista ja kirjallista osaamista.
Terveydenhuollon ammattihenkilöiden kelpoisuus tarkistetaan Valviran ylläpitämästä ammattihenkilöiden keskusrekisteristä (Terhikki) ennen lopullista tehtävään valintaa.
Tehtävään valittu sitoutuu suorittamaan lääkehoitoon liittyvät koulutukset ja näytöt kolmen kuukauden sisällä työn aloittamisesta.
Tehtävässä edellytetään tartuntatautilain 48§:n mukaista rokotussuojaa.

Arvostamme hyvää suomen kielen suullista ja kirjallista osaamista, kokemusta vaikeavammaisten henkilöiden hoidosta ja toimintakyvyn tukemisesta, oman työn tai työyhteisön kehittämisestä sekä yhteistyöstä omaisten ja läheisten kanssa. Lisäksi arvostamme aitoa ammatillista vuorovaikutusta ja empaattista kohtaamista asiakkaiden ja heidän läheistensä kanssa. Tietotekniset taidot ovat eduksi.

Haastattelut aloitetaan jo hakuaikana.

Perhe- ja sosiaalipalveluihin sisältyvät koulu- ja opiskeluterveydenhoito, neuvolat, aikuisten ja perheiden sosiaalityö, perhetyö, perheoikeudelliset palvelut, lasten psykologia, perheneuvolat, lasten terapiapalvelut, lastensuojelu, maahanmuuttajapalvelut, vammaispalvelut sekä sosiaali- ja kriisipäivystys. Pidämme tärkeänä palvelujen asiakaslähtöisyyttä ja ennaltaehkäisevää toimintatapaa. Työn periaatteina ovat perhekeskeisyys, terveyden edistäminen, varhainen tuki ja puuttuminen sekä moniammatillinen työote.

Espoo on yli 270 000 ihmisen kasvava kotikaupunki, joka työllistää noin 14 000 henkilöä. Kaupungin vahvuutena on korkeasti koulutettu väestö sekä luova ja kehittämismyönteinen ympäristö.

Suomen toiseksi suurimpana kaupunkina Espoo on elävä, kasvava, kehittyvä ja viihtyisä asuinpaikka. Tarjoamme asukkaillemme monipuoliset palvelut, hyvät liikenneyhteydet, hyvin hoidetut viher- ja ulkoilualueet, hyvät koulutusmahdollisuudet ja monia muita ihmisten hyvinvoinnille tärkeitä asioita.

Hyvän asiakaspalvelun tekee henkilöstö, joka tuntee espoolaisten asiakkaiden tarpeet. Espoo on moniarvoinen ja -kulttuurinen kaupunki. Monimuotoiset työyhteisöt, joissa erilainen osaaminen ja kokemus yhdistyvät, ovat edellytys espoolaisten asiakkaiden kohtaamiselle. Hyvällä mielellä työskentelevät työntekijät käyttävät osaamistaan laajasti kaupunkinsa hyväksi. Haluamme, että työntekijämme voivat hyvin, kehittävät omaa osaamistaan ja ammattitaitoaan sekä tuntevat työn iloa omasta työstään. Espoossa työskentelystä on etua. Me tarjoamme kannustavan työympäristön, jossa on erinomaiset mahdollisuudet työskennellä ja kehittyä. Tarjoamme esimerkiksi apua asunnon hankintaan, taloudellista tukea opiskeluun ja itsensä kehittämiseen sekä työsuhdematkalippuedun ja liikunta- ja kulttuuriedun.

Haluamme, että viihdyt Espoossa ja pääset kehittymään maan parhaiden osaajien joukossa. Työyhteisöissämme noudatetaan seuraavia pelisääntöjä: www.espoo.fi/pelisaannot