Lähihoitaja, Niittymaan asumisyksikkö, sijaisuus
Espoon kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 11.3.2019

Lähihoitaja, Niittymaan asumisyksikkö, sijaisuus

Työavain 2-198-19
Määräaikainen työsuhde alkaen 22.04.2019 (päättyy 19.04.2020)
Hakuaika päättyy 25.03.2019 kello 15:45
Niittymaan asumisyksikkö , Niittymaanaukea 4 B 02200 Espoo
Sosiaali- ja terveystoimi, Perhe- ja sosiaalipalvelut/Vammaispalvelut
Sosiaalityö

Tehtävän kuvaus: Espoo kaupungin vammaispalveluihin, Niittymaan asumisyksikköön haetaan lähihoitajaa määräaikaiseen työsuhteeseen. Asumisyksikkö tarjoaa ympärivuorokautista asumista tukevia yksilöllisiä palveluja vaikeavammaisille henkilöille, jotka asuvat omissa asunnoissaan. Asumisyksikössä on 12 huoneistoa. Asiakaskunta koostuu vammaisista henkilöistä, joiden toimintakyky on rajoittunut usealla eri elämän osa-alueella esimerkiksi neurologisen sairauden, aivovamman tai tapaturman vuoksi. Toiminta perustuu Espoon kaupungin arvoihin, joiden mukaan asukkaille järjestetään asukaslähtöisiä, yksilöllisiin tarpeisiin vastaavia asumista tukevia palveluja. Asukkaiden käytössä on yhteinen asukastila, jossa asukkaat voivat viettää yhteistä aikaa ja järjestää virkistystoimintaa. Lähihoitaja avustaa, hoitaa ja ohjaa asukkaita heidän päivittäisissä toiminnoissa, osallistuu asukkaiden lääkehoidon toteutukseen, avustaa asukkaita kodinhoitoon liittyvissä tehtävissä, sekä ohjaa ja avustaa asukkaita asioiden hoidossa ja yhteydenpidossa eri viranomaistahoihin sekä edistää asukkaiden yhteistoimintaa. Lähihoitaja osallistuu yhdessä moniammatillisentiimin ja asukkaan kanssa asumisen tukisuunnitelmien laatimiseen, toteutukseen ja kirjaamiseen. Asiakkaan terveyden edistämiseen ja sairaanhoitoon liittyvät toimenpiteet kirjataan asiakkaan asiakastietojärjestelmään ja tarvittaessa ollaan yhteydessä terveydenhuoltoon. Asumisyksikössä noudatetaan ajantasaisia terveydenhuollon hoito-ohjeita ja lääkemääräyksiä. Niittymaan asumisyksikön palvelut perustuvat lainsäädäntöön sekä valtakunnallisiin ympärivuorokautisiin asumispalveluihin liittyviin ohjeistuksiin ja suosituksiin.


Kelpoisuusvaatimus: Tehtävään soveltuva sosiaali- ja terveysalan ammatillinen perustutkinto (lähihoitaja) tai muu vastaava tutkinto. Lähihoitajan nimikkeellä toimivalta edellytetään oikeutta käyttää tehtävään soveltuvaa nimikesuojattua ammattinimikettä


Tehtävässä edellytetään tartuntatautilain 48§:n mukaista rokotussuojaa
Tehtävässä edellytetään hyviä vuorovaikutustaitoja ja hyvää suomen kielen suullista ja kirjallista osaamista. Terveydenhuollon ammattihenkilöiden kelpoisuus tarkistetaan Valviran ylläpitämästä ammattihenkilöiden keskusrekisteristä (Terhikki) ennen lopullista tehtävään valintaa. Tehtävään valittu sitoutuu suorittamaan lääkehoitosuunnitelman edellyttämät lääkehoitokoulutukset ja näytöt mahdollisimman nopeasti, kuitenkin viimeistään kolmen kuukauden sisällä työn aloittamisesta.

Arvostamme kokemusta ja kiinnostusta vaikeavammaisten henkilöiden hoidosta ja toimintakyvyn tukemisesta, oman työn tai työyhteisön toimintakäytäntöjen kehittämisestä sekä yhteistyöstä omaisten- ja läheisten kanssa.


Palvelussuhteeseen liittyviä tietoja
Tehtäväkohtainen palkka: 2145,66 € / kk
Sopimusala: KVTES Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus
Työaika: jaksotyö 116 h 15 min / 3 vko


Perhe- ja sosiaalipalveluihin sisältyvät terveydenhoito, sosiaalityö, perhetyö, lasten terapiapalvelut, lastensuojelu, talous- ja velkaneuvonta, maahanmuuttajapalvelut, vammaispalvelut sekä sosiaali- ja kriisipäivystys. Pidämme tärkeänä palvelujen asiakaslähtöisyyttä ja ennaltaehkäisevää toimintatapaa. Työn periaatteina ovat perhekeskeisyys, terveyden edistäminen, varhainen tuki ja puuttuminen sekä moniammatillinen työote. Espoo on yli 270 000 ihmisen kasvava kotikaupunki, joka työllistää noin 14 000 henkilöä. Kaupungin vahvuutena on korkeasti koulutettu väestö sekä luova ja kehittämismyönteinen ympäristö. Suomen toiseksi suurimpana kaupunkina Espoo on elävä, kasvava, kehittyvä ja viihtyisä asuinpaikka. Tarjoamme asukkaillemme monipuoliset palvelut, hyvät liikenneyhteydet, hyvin hoidetut viher- ja ulkoilualueet, hyvät koulutusmahdollisuudet ja monia muita ihmisten hyvinvoinnille tärkeitä asioita. Hyvän asiakaspalvelun tekee henkilöstö, joka tuntee espoolaisten asiakkaiden tarpeet. Espoo on moniarvoinen ja -kulttuurinen kaupunki. Monimuotoiset työyhteisöt, joissa erilainen osaaminen ja kokemus yhdistyvät, ovat edellytys espoolaisten asiakkaiden kohtaamiselle. Hyvällä mielellä työskentelevät työntekijät käyttävät osaamistaan laajasti kaupunkinsa hyväksi. Haluamme, että työntekijämme voivat hyvin, kehittävät omaa osaamistaan ja ammattitaitoaan sekä tuntevat työn iloa omasta työstään. Espoossa työskentelystä on etua. Me tarjoamme kannustavan työympäristön, jossa on erinomaiset mahdollisuudet työskennellä ja kehittyä. Tarjoamme esimerkiksi apua asunnon hankintaan, taloudellista tukea opiskeluun ja itsensä kehittämiseen sekä työsuhdematkalippuedun ja liikunta- ja kulttuuriedun. Haluamme, että viihdyt Espoossa ja pääset kehittymään maan parhaiden osaajien joukossa. Espoo on savuton työpaikka. Työyhteisöissämme noudatetaan seuraavia pelisääntöjä: espoo.fi/pelisäännöt

Lisätietoja tehtävästä
Vastaava ohjaaja Katariina Savolainen
043 825 0428
katariina.savolainen@espoo.fi

Palveluesimies Anu Mattila
040 652 2249
anu.mattila@espoo.fi


Hae työpaikkaa

Lähetä ilmoitus kaverille

Lisätiedot

  • Ilmoitusnumero: 1245712
  • Työsuhde: Muu
  • Työn tyyppi: Kokopäiväinen
  • Hakuaika päättyy: 25.3.2019
  • Hakuosoite: www-osoite
  • Sijainti: Espoo, Uusimaa