(Poistunut julkaisusta)

Lähihoitaja, Leppävaaran elä ja asu-seniorikeskus
Espoon kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 26.2.2020

Kuvaus tehtävästä:
Haemme lähihoitajaa vuorotteluvapaan sijaisuuteen Leppävaaran elä ja asu -seniorikeskukseen. Työskentely yksikössä on asiakaslähtöistä, elämänmakuista ja kuntouttavaa sisältäen asiakkaiden perustarpeista huolehtimisen. Tarjoamme sinulle mahdollisuuden ammatilliseen kehittymiseen ja työkokemuksen hankkimiseen ja työpaikan, jossa voit työskennellä monipuolisesti omaa osaamistasi hyödyntäen. Leppävaaran elä ja asu -seniorikeskuksen pitkäaikaishoidon asumisyksikössä asuu 70 ympärivuorokautista hoivaa tarvitsevaa senioria. Toiminta asumisyksikössä on yhteisöllistä. Kaikki otetaan mukaan päivittäiseen toimintaan, eikä ketään jätetä pysyvästi vuoteenomaksi. Henkilökunta elää työpäivänsä yhdessä asukkaiden kanssa.

Työpaikan nimi: Leppävaaran elä ja asu -seniorikeskus

Työaika: 116 h 15 min/3 vko, jaksotyö

Sopimusala: KVTES Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus

Kelpoisuusvaatimukset: Tehtävään soveltuva sosiaali- ja terveysalan ammatillinen perustutkinto (lähihoitaja) tai muu vastaava tutkinto. Lähihoitajan nimikkeellä toimivalta edellytetään oikeutta käyttää tehtävään soveltuvaa nimikesuojattua ammattinimikettä.
Lisäksi valittavan henkilön tulee täyttää vuorotteluvapaan sijaiselta vaadittavat edellytykset vuorotteluvapaalain mukaisesti. Vuorotteluvapaan sijaiseksi palkattavan täytyy olla työttömänä yhdenjaksoisesti tai osissa vähintään 90 kalenteripäivää ennen sijaisuutta. Työttömyyden kesto lasketaan vuorotteluvapaan alkamista edeltäneiden 14 kuukauden ajalta. Työttömyysehto ei koske alle 30-vuotiaita työttömiä työnhakijoita, joiden ammatti- tai korkeakoulututkinnon suorittamisesta on kulunut enintään vuosi. Yhden päivän työttömyys riittää myös, jos sijainen on vuorotteluvapaan alkaessa alle 25-vuotias tai yli 55-vuotias. Vuorotteluvapaan sijaisuutta hakevan tulee itse tarkistaa kelpoisuutensa sijaisuuteen ottamalla yhteyttä omaan TE-toimistoon.

Tehtävässä edellytetään tartuntatautilain 48§:n mukaista rokotussuojaa.

Arvostamme hyviä yhteistyötaitoja, vastuullisuutta ja intoa oppia uutta.