(Poistunut julkaisusta)

Lähihoitaja, Kotikuntoutus, Vakinainen, 6 tehtävää
Espoon kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 5.9.2019

Lähihoitaja, Kotikuntoutus, Vakinainen, 6 tehtävää

Työavain 2-615-19
Vakinainen työsuhde
Hakuaika päättyy 27.09.2019 kello 15:45
Kotikuntoutus , Maapallonkuja 2A, 2krs. 02210 Espoo
Sosiaali- ja terveystoimi, Vanhusten palvelut/Kotihoito
Kotihoito

Tehtävän kuvaus: Kotikuntoutus sijoittuu Espoon Vanhusten palvelujen Kotihoidon palvelualueelle. Toimimme tiiviissä yhteistyössä Espoon sairaalan ja Seniorineuvonta ja palveluohjaus Nestorin kanssa, mahdollistaen potilaan hoidon ja kuntoutuksen joustavan siirtymisen kotiin. Kotikuntoutuksen tavoitteena on tukea asiakkaiden kotona selviytymistä ja edistää heidän toimintakykyään. Kotikuntoutuksessa työskennellään moniammatillisessa tiimissä. Työskentelyssä hyödynnetään asiakkaan omia tavoitteita toimintakyvyn parantamiseksi arjen toimissa. Lähihoitajan työ Kotikuntoutuksessa on asiakkaan kotona tapahtuvaa asiakaslähtöistä ja kuntouttavaa hoitotyötä sisältäen perus- ja sairaanhoitoa. Lähihoitaja vastaa yhdessä sairaanhoitajan kanssa asiakkaidensa hoitosuunnitelmasta osana moniammatillista tiimiä sekä osallistuu hoidon ja kuntoutuksen suunnitteluun ja toteutukseen. Asiakkaiden palvelujaksot yksikössä ovat kestoltaan muutamista päivistä neljään viikkoon asti. Kotikuntoutuksessa on käytössä Lifecare-asiakastietojärjestelmä ja RAI-arviointiohjelma. Työn tavoitteena on mahdollistaa asiakkaan hyvä arki ja kotona selviytyminen. Kotikuntoutuksella on kaksi työpistettä jotka sijaitsevat osoitteissa Maapallonkuja 2, 02210 Espoo ja Karaportti 5, 02610 Espoo. Työ on jaksotyötä, johon kuuluu aamu- ja iltavuoroja sekä viikonlopputyötä. Työ sisältää varallaoloa viikonloppuisin. Tarjoamme sinulle mahdollisuuden ammatilliseen kehittymiseen ja oman työn sekä kotikuntoutuksen kehittämiseen moniammatillisessa tiimissä. Tervetuloa kasvavaan joukkoomme!


Kelpoisuusvaatimus: Tehtävään soveltuva sosiaali- ja terveysalan ammatillinen perustutkinto (lähihoitaja) tai muu vastaava tutkinto. Lähihoitajan nimikkeellä toimivalta edellytetään oikeutta käyttää tehtävään soveltuvaa nimikesuojattua ammattinimikettä. Jos sinulla ei ole Espoon kaupungin hyväksymää lääkelupaa, sitoudut suorittamaan lääkehoitosuunnitelman edellyttämät lääkehoitokoulutukset ja näytöt kolmen kuukauden sisällä työn aloittamisesta


Tehtävässä edellytetään tartuntatautilain 48§:n mukaista rokotussuojaa
Tehtävässä edellytetään ajokorttia, hyvää suomen kielen suullista ja kirjallista taitoa sekä voimassa olevat Love-luvat, tai niiden suorittaminen koeaikana.

Arvostamme kokemusta vanhustyöstä, kuntoutuksesta ja kotihoidosta sekä RAI -arviointijärjestelmän tuntemusta. Arvostamme ruotsin kielen ja englannin kielen osaamista.


Palvelussuhteeseen liittyviä tietoja
Tehtäväkohtainen palkka: 2222,69 € / kk
Sopimusala: KVTES Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus
Työaika: jaksotyö 116 h 15 min / 3 viikkoa


Espoon kaupungin vanhusten palveluihin kuuluvat Seniorineuvonta ja palveluohjaus Nestori, kotihoito, Espoon sairaala ja pitkäaikaishoito. Kotihoidossa tavoitteenamme on mahdollistaa turvallinen elämä omassa kodissa toimintakyvyn heikkenemisestä huolimatta. Sairaalan monipuolinen toiminta on kohdennettu akuuttien sairauksien lyhytaikaiseen hoitoon ja kuntoutukseen. Pitkäaikaishoidossa tarjoamme kodinomaista hoivaa ympärivuorokautisissa yksiköissä. Myös pitkäaikaishoidon tulee olla elämänmakuista ja ikäihmisen toimintakykyä tukevaa. Espoo on savuton työpaikka. Työyhteisöissämme noudatetaan seuraavia pelisääntöjä: espoo.fi/pelisäännöt

Lisätietoja tehtävästä
Palveluesimies Laura Euramo
043 8272929

Palveluvastaava Anne Lignell
043 8271988