Lähihoitaja Kirurginen vuodeosasto Vatsakeskus

HUS Helsingin yliopistollinen sairaala