Lähihoitaja Kirurgian vuodeosasto

HUS Helsingin yliopistollinen sairaala