Lähihoitaja, kesätyö, Kotikuntoutus
Espoon kaupunki

Hae työpaikkaa
Alkuperäinen julkaisupäivä 13.1.2022

Sinä ikääntyneiden hyvinvoinnin tukemisesta kiinnostunut, hae nyt kesäsijaisuuteen työyhteisöömme, jossa kaiken keskiössä on laadukas hoitotyö ja kuntoutus! Meillä kotikuntoutuksessa työntekijää arvostetaan ja työyhteisössä on toisia kannustava sekä tukeva ilmapiiri.

Lähihoitajan työ kotikuntoutuksessa on asiakkaan luona tapahtuvaa asiakaslähtöistä ja kuntouttavaa hoitotyötä sisältäen perushoidon lisäksi sairaanhoidollisia tehtäviä. Tavoitteena on mahdollistaa asiakkaan toimiva arki ja tukea kotona asumista. Asiakkaiden palvelujaksot yksikössä ovat kestoltaan muutamista päivistä neljään viikkoon.

Kotikuntoutus sijoittuu Espoon Vanhusten palvelujen kotihoidon palvelualueelle. Toimimme tiiviissä yhteistyössä Espoon sairaalan ja Seniorineuvonta ja palveluohjaus Nestorin kanssa, mahdollistaen potilaan hoidon ja kuntoutuksen joustavan siirtymisen kotiin. Kotikuntoutuksen tavoitteena on tukea asiakkaiden kotona selviytymistä ja edistää heidän toimintakykyään. Kotikuntoutuksessa työskennellään moniammatillisessa tiimissä. Työskentelyssä hyödynnetään asiakkaan omia tavoitteita toimintakyvyn parantamiseksi arjen toimissa.

Työ on jaksotyötä, johon kuuluu aamu- ja iltavuoroja sekä viikonlopputyötä.
Kesäsijaisuuden aloitus ja kesto on sovittavissa. Tarjoamme sinulle kattavan perehdytyksen (kolmesta päivästä viikkoon) osaamistasosi mukaan.

Kotikuntoutuksella on kaksi työpistettä jotka sijaitsevat osoitteissa Piispantilankuja 6 sekä Karaportti 5.


Tarjoamme suuren työnantajan henkilöstöedut, kuten työmatkatuen, liikunta-/kulttuuriedun, työterveyshuollon ja mahdollisuuden osallistua koulutuksiin.
Ennen kaikkea tarjoamme työpaikan, jossa pääset kehittymään ammatillisesti ja voit työskennellä monipuolisesti omaa osaamistasi hyödyntäen.

Työpaikan nimi: Kotikuntoutus
Työaika: 114 h 45 min/3 viikkoa/ jaksotyö
Sopimusala: SOTE Sosiaali- ja terveydenhuollon työ- ja virkaehtosopimus

Kelpoisuusvaatimukset: Tehtävään soveltuva sosiaali- ja terveysalan ammatillinen perustutkinto (lähihoitaja) tai muu vastaava tutkinto.

Sairaanhoitajaopiskelijat voivat työskennellä lähi- ja perushoitajan sijaisuuksissa suoritettuaan vähintään 60 opintopistettä ja hyväksytyt harjoittelujaksot terveydenhuoltoalan kohteessa. Lisäksi edellytetään hyväksytyt opinto-ohjelman mukaiset lääkehoidon opinnot. Huomioimme myös loppuvaiheen lähihoitajaopiskelijat.

Tehtävässä edellytetään tartuntatautilain 48§:n mukaista rokotussuojaa, ja ajokorttia. Lisäksi edellytämme hyvää suomen kielen suullista ja kirjallista taitoa

Eduksi luetaan hyvät yhteistyötaidot ja positiivinen asenne

Espoon kaupungin vanhusten palveluihin kuuluvat Seniorineuvonta ja palveluohjaus Nestori, kotihoito, Espoon sairaala ja pitkäaikaishoito. Kotihoidossa tavoitteenamme on mahdollistaa turvallinen elämä omassa kodissa toimintakyvyn heikkenemisestä huolimatta. Sairaalan monipuolinen toiminta on kohdennettu akuuttien sairauksien lyhytaikaiseen hoitoon ja kuntoutukseen. Pitkäaikaishoidossa tarjoamme kodinomaista hoivaa ympärivuorokautisissa yksiköissä. Myös pitkäaikaishoidon tulee olla elämänmakuista ja ikäihmisen toimintakykyä tukevaa.
Työyhteisöissämme noudatetaan seuraavia pelisääntöjä: www.espoo.fi/pelisaannot

Hae työpaikkaa

Lähetä ilmoitus kaverille

Lisätiedot