Lähihoitaja Kehitysvammapsykiatrian osasto

HUS Helsingin yliopistollinen sairaala