Lähihoitaja Kardiologian osasto

HUS Helsingin yliopistollinen sairaala