Lähihoitaja Kardiologian osasto ja valvonta

HUS Helsingin yliopistollinen sairaala