Lähihoitaja, Haukilahden asumisyksikkö
Espoon kaupunki

Hae työpaikkaa
Alkuperäinen julkaisupäivä 11.6.2021

Osaat tehdä itsenäisiä ratkaisuja ja nautit mahdollisuudesta vaikuttaa työn sujuvuuteen. Onnistunut vuorovaikutus asiakkaan ja tiimisi kanssa saa sinut loistamaan.

Espoo kaupungin vammaispalveluihin Haukilahden asumisyksikköön haetaan lähihoitajia /perushoitajia eripituisiin määräaikaisiin sijaisuuksiin. Työ voidaan sopia tehtäväksi myös osa-aikaisella työajalla. Työt alkavat sopimuksen mukaan ja kesto sovitaan kanssasi. Työ voi kestää mahdollisesti 31.12.2021 asti. Haastatteluja ja valintoja voidaan tehdä jo hakuajan puitteissa, huomioiden mahdollisen poikkeustilanteen tuomat ohjeistukset.

Tulet osaksi moniammatillista tiimiä, joka yhdessä muun henkilökunnan kanssa edistää asukkaiden virikkeellistä, turvallista, viihtyisää elämää, yksilöllisen suunnitelman mukaan. Henkilökuntaa meillä on yhteensä 18, joka koostuu lähihoitajista, ohjaajista sekä vastaavasta ohjaajasta.

Asumisyksikössä on kaksi ryhmäkotia, jotka tarjoaa ympärivuorokautista asumispalvelua aikuisille ja ikääntyville kehitysvammaisille henkilöille, jotka tarvitsevat runsaasti apua, tukea ja ohjausta päivittäisiin toimiin. Tärkein tehtävä on mahdollistaa asukkaille mahdollisimman itsenäinen ja turvallinen elämä. Asumispalvelu sisältää henkilökunnan tuen, ohjauksen, hoidon ja avustamisen kaikkina vuorokauden aikoina. Palvelu on kokonaisvaltaista asumisen, elämänhallinnan ja itsemääräämisoikeuden tukemista yksilöllisten tarpeiden mukaan.

Päivittäisiin tehtäviin kuuluu hoitaa, avustaa ja ohjata asukkaita perushoidossa sekä asioiden hoidossa ja yhteydenpidossa eri viranomaistahoihin. Tehtävä voi sovitusti sisältää myös muita mahdollisia yksikön toiminnan kannalta tärkeitä tehtäviä vahvuuksiesi mukaan.

Työn on jaksotyötä ja vuoroja voi olla kaikkina viikonpäivinä, sisältäen aamu, ilta ja yövuoroja satunnaisesti työvuorosuunnitelman tai tarpeen mukaan.

Työpaikan nimi: Haukilahden asumisyksikkö

Työaika: jaksotyö 114,45h/3vko

Sopimusala: KVTES Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus

Kelpoisuusvaatimukset: Tehtävään soveltuva sosiaali- ja terveysalan ammatillinen perustutkinto (lähihoitaja) tai muu vastaava tutkinto.

Lähihoitajan nimikkeellä toimivalta edellytetään oikeutta käyttää tehtävään soveltuvaa nimikesuojattua ammattinimikettä

Tehtävässä edellytetään hyvää suomen kielen suullista ja kirjallista osaamista.
Terveydenhuollon ammattihenkilöiden kelpoisuus tarkistetaan Valviran ylläpitämästä ammattihenkilöiden keskusrekisteristä (Terhikki) ennen lopullista tehtävään valintaa.

Tehtävässä edellytetään tartuntatautilain 48§:n mukaista rokotussuojaa.

Odotamme työntekijältä taitoa ammatilliseen vuorovaikutukseen ja empaattiseen kohtaamiseen asiakkaiden ja heidän läheisten kanssa. Kokemus kehitysvammaisten henkilöiden hoidosta, ohjauksesta, itsemääräämisoikeuden- ja toimintakyvyn tukemisesta on etu.

Meillä vammaispalveluissa on kahdeksan erilaista asumisen yksikköä, joissa työskentelee noin 100 sosiaali- ja terveysalan ammattilaista, lähihoitajia, ohjaajia, sairaanhoitajia sekä vastaavia ohjaajia. Työmme perustuu Espoon kaupungin arvoihin, joiden mukaan järjestämme asukaslähtöisiä, yksilöllisiin tarpeisiin vastaavia asumista tukevia palveluja. Palveluissamme noudatetaan sosiaalihuollon toimintaperiaatteita ja lainsäädäntöä sekä ajantasaisia terveydenhuollon hoito-ohjeita ja lääkemääräyksiä.  Haluamme, että työntekijämme voivat hyvin, kehittävät omaa osaamistaan ja ammattitaitoaan sekä tuntevat työn iloa omasta työstään. Oman työn kehittäminen kuuluu meille kaikille.

Hae työpaikkaa

Lähetä ilmoitus kaverille

Lisätiedot