(Poistunut julkaisusta)

Lähihoitaja, Haukilahden asumisyksikkö
Espoon kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 9.12.2019

Espoo kaupungin vammaispalveluihin, Haukilahden asumisyksikköön haetaan lähihoitajaa vakituiseen työsuhteeseen. Yksikön tehtävänä on mahdollistaa asukkaille mahdollisimman itsenäinen ja turvallinen elämä.

Asumisyksikössä on kaksi ryhmäkotia, jotka tarjoavat ympärivuorokautista asumispalvelua aikuisille ja ikääntyville kehitysvammaisille henkilöille, jotka tarvitsevat runsaasti apua, tukea ja ohjausta päivittäisiin toimiin. Asumispalvelu sisältää henkilökunnan tuen, ohjauksen, hoidon ja avustamisen kaikkina vuorokauden aikoina. Palvelu on kokonaisvaltaista asumisen, elämänhallinnan ja itsemääräämisoikeuden tukemista yksilöllisten tarpeiden mukaan.

Lähihoitajan tehtäviä ovat muun muassa asukkaiden perus- ja lääkehoidon, ruoka-, vaate- ja kodinhuollon toteuttaminen sekä erikseen sovittavien vastuualueiden hoito. Lähihoitaja osallistuu asukkaiden yksilöllisten hoito- ja tukisuunnitelmien suunnitteluun, arviointiin, kirjaamiseen asiakastietojärjestelmään sekä toteutukseen. Lisäksi tehtäviin kuuluu asukkaan asioiden hoito ja yhteydenpito eri toimijoiden välillä, kuten terveydenhuollon ja asukkaan läheisten kanssa. Lähihoitaja työssään edistää asukkaiden yhteistoimintaa ja osallisuutta omannäköisen elämän elämiseen.

Tehtävät painottuvat pääasiassa ns. punaisen puolen asukkaiden kanssa tehtävään työhön, huomioiden molempien ryhmäkotien tarpeen sekä yhteistyön. Perehdytykseen kuuluu ns. punaisen- ja sinisen tuvan tehtävien hallinta. Odotamme työntekijältä taitoa ammatilliseen vuorovaikutukseen ja empaattiseen kohtaamiseen asiakkaiden ja heidän läheisten kanssa.

Asumisyksikössä noudatetaan sosiaalihuollon toimintaperiaatteita ja lainsäädäntöä sekä ajantasaisia terveydenhuollon hoito-ohjeita ja lääkemääräyksiä. Toiminta perustuu Espoon kaupungin arvoihin, joiden mukaan asukkaille järjestetään asukaslähtöisiä, yksilöllisiin tarpeisiin vastaavia asumista tukevia palveluja.

Asumispalvelujen laatua kehitetään lean-filosofian mukaisesti.

Työpaikan nimi: Haukilahden asumisyksikkö
Työaika: Jaksotyö 116,15h/3vko
Sopimusala: KVTES Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus

Kelpoisuusvaatimukset: Tehtävään soveltuva sosiaali- ja terveysalan ammatillinen perustutkinto (lähihoitaja) tai muu vastaava tutkinto.
Lähihoitajan nimikkeellä toimivalta edellytetään oikeutta käyttää tehtävään soveltuvaa nimikesuojattua ammattinimikettä.

Tehtävässä edellytetään:
-tehtävässä edellytetään tartuntatautilain 48§:n mukaista rokotussuojaa.
-tehtävään valittu sitoutuu suorittamaan lääkehoitoon liittyvät koulutukset ja näytöt kolmen kuukauden sisällä työn aloittamisesta.

Arvostamme:
-hyvää suomen kielen suullista ja kirjallista osaamista.
-kokemusta kehitysvammaisten henkilöiden hoidosta, ohjauksesta ja toimintakyvyn tukemisesta.
-kokemusta oman työn tai työyhteisön kehittämisestä sekä yhteistyöstä omaisten ja läheisten kanssa
-ymmärrystä asiakkaan itsemääräämisoikeuden tukemisesta.

Tietotekniset taidot luetaan eduksi.