(Poistunut julkaisusta)

Lähihoitaja, Espoon Selviämishoitoasema
Espoon kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 3.9.2019

Lähihoitaja, Espoon Selviämishoitoasema

Työavain 2-605-19
Määräaikainen työsuhde alkaen 23.09.2019 (päättyy 31.05.2020)
Hakuaika päättyy 17.09.2019 kello 15:45
Espoon Selviämishoitoasema , Vitikka 1 E 1 02630 Espoo
Sosiaali- ja terveystoimi, Terveyspalvelut/Mielenterveys- ja päihdepalvelut
Terveyden- ja sairaanhoito

Tehtävän kuvaus: Haemme mielenterveys- ja päihdepalvelujen palvelualueen selviämishoitoasemalle lähihoitajaa määräaikaiseen työsuhteeseen. Selviämishoitoasema on kahdeksanpaikkainen osasto, joka tarkoitettu erilaisten päihteiden käyttäjien lyhytaikaista hoitoa varten silloin, kun potilas tarvitsee päihtymystilansa yhteydessä esiintyvien fyysisten tai psyykkisten oireiden vuoksi sairaanhoidollista seurantaa, mutta ei ole sairaalahoidon tarpeessa. Selviämishoitoasema on avoinna ympäri vuorokauden, vuoden kaikkina päivinä. Selviämishoitoasemalla lähihoitajan tehtäviin kuuluu yhdessä sairaanhoitajan kanssa potilaiden hoidon tarpeen arviointi ja ohjaus asianmukaiseen jatkohoitoon sekä avovieroituksen toteuttaminen. Selviämishoitoasema toimii yhteistyössä poliisin kanssa. Yhteistyöhön kuuluu poliisin säilöön ottamien henkilöiden hoidon tarpeen arviointi, voinnin seuranta ja tarvittaessa jatkohoitoon ohjaaminen. Selviämishoitoasema kuuluu lyhytaikaisen päihdehoidon palveluihin, joten yhteistyö on tiivistä erityisesti vieroitushoito -osaston, sosiaali- ja terveysneuvontapiste Linkin sekä muiden mielenterveys- ja päihdepalvelujen kanssa. Työ on kolmivuorotyötä, työvuorossa toimitaan työparina sairaanhoitajan kanssa. Työvuoron vastaavana työntekijänä toimii aina sairaanhoitaja. Tehtävässä edellytetään rokotussuojaa ja suoritettua (tai koeaikana suoritettavaa) LOVe-LOP -koulutusta.


Kelpoisuusvaatimus: Tehtävään soveltuva sosiaali- ja terveysalan ammatillinen perustutkinto (lähihoitaja) tai muu vastaava tutkinto. Lähihoitajan nimikkeellä toimivalta edellytetään oikeutta käyttää tehtävään soveltuvaa nimikesuojattua ammattinimikettä


Tehtävässä edellytetään tartuntatautilain 48§:n mukaista rokotussuojaa
Arvostamme : - työkokemusta mt- ja päihdepalveluista - itsenäistä työotetta - kehitysmyönteisyyttä


Palvelussuhteeseen liittyviä tietoja
Tehtäväkohtainen palkka: 2167,12 € / kk
Sopimusala: KVTES Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus
Työaika: 116 h 15 min/3 vkoa, jaksotyö


Espoossa mielenterveys- ja päihdepalvelut on yhdistetty samaan terveyspalveluihin kuuluvaan yksikköön. Tavoitteenamme on edistää mielenterveyttä ja päihteettömyyttä ja näiden ongelmien samanaikaista hoitoa. Koemme tärkeäksi varmistaa eheän palvelukokonaisuuden kaikille asiakasryhmille. Palvelut suunnitellaan asiakkaiden tarpeista lähtien moniammatillisena yhteistyönä. Espoo on savuton työpaikka. Työyhteisöissämme noudatetaan seuraavia pelisääntöjä: espoo.fi/pelisäännöt

Lisätietoja tehtävästä
Osastonhoitaja Sinikka Peromaa
040 5201692
sinikka.peromaa@espoo.fi

Vastaava sairaanhoitaja Elina Lehto
043 8253490
elina.lehto@espoo.fi