Lähihoitaja, Espoon sairaalan osasto 4
Espoon kaupunki

Hae työpaikkaa
Alkuperäinen julkaisupäivä 14.6.2021

Haemme joukkoomme lähihoitajaa määräaikaiseen tehtävään Espoon sairaalan osastolle 4. Lähihoitajana työskentelet moniammatillisessa tiimissä. Tiimin jäsenenä sinun tulee sitoutua potilaslähtöisen ja kuntouttavan työotteen ylläpitämiseen sekä kehittämiseen.

Osasto 4 on perusterveydenhuollon osasto, jossa hoidetaan hyvin monenlaisia eri sairauksia sairastavia potilaita. Potilaat ohjautuvat osastollemme jatkohoitoon ja kuntoutukseen erikoissairaanhoidosta. Osa potilaista tulee osastolle suoraan HUS Jorvin päivystyksestä. Osastolla on 60 potilaspaikkaa jakautuen 15 potilaan pienryhmiin. Teemme tiivistä yhteistyötä erikoissairaanhoidon kanssa Jorvin kampuksella.

Perehdytämme sinut työssä käytettäviin välineisiin ja järjestelmiin. Sijaisuudet täytetään heti sopivien sijaisten löydyttyä. Työn aloitusajankohdasta ja sijaisuuden tarkemmasta kestosta sovitaan yhdessä sijaisuuksiin valittujen kanssa.


Työpaikan nimi: Espoon sairaalan osasto 4
Työaika: 114 h 45 min/3 viikkoa, kolmivuorotyö
Sopimusala: KVTES Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus


Kelpoisuusvaatimukset: Tehtävään soveltuva sosiaali- ja terveysalan ammatillinen perustutkinto (lähihoitaja) tai muu vastaava tutkinto. Lähihoitajan nimikkeellä toimivalta edellytetään oikeutta käyttää tehtävään soveltuvaa nimikesuojattua ammattinimikettä.

Tehtävässä edellytetään tartuntatautilain 48§:n mukaista rokotussuojaa sekä tartuntalain 55§:n mukainen terveydentilan selvitys tuberkuloosista.

Arvostamme aikaisempaa kokemusta ikäihmisten hoidosta ja kuntoutuksesta.


Tervetuloa ikääntyneiden hoidon ja kuntoutuksen edelläkävijöiden joukkoon!

Espoon sairaala on ikääntyneiden hoidon ja kuntoutuksen osaaja sekä kotona asumisen tukipalvelu. Espoon sairaalassa hoidetaan espoolaisten lisäksi Kirkkonummen ja Kauniaisten ikääntyneitä kuntalaisia. Espoon sairaalassa työskentelee yli 400 hoidon ja kuntoutuksen ammattilaista. Sairaala on osa Jorvin sairaalakampusta, jossa Espoon sairaala ja HUS Jorvin erikoissairaanhoito tekevät tiivistä yhteistyötä.
Espoon sairaalan osastoilla on 247 potilaspaikkaa. Espoon sairaalassa periaatteena on kotoa kotiin: Sairaalassaolon aikana potilas itse sekä jokainen ammattilainen työskentelee kotiutumisen edellytysten saavuttamiseksi. Kaikkea kuntoutusta ohjaa potilaan tarpeet ja yhdessä sovitut tavoitteet. Espoon sairaalassa toimii myös kotisairaala, sekä geriatrian poliklinikka ja palliatiivinen poliklinikka. Kotisairaala järjestää sairaalatasoista hoitoa potilaan kotiin. Poliklinikoilla tutkitaan, hoidetaan ja tuetaan asiakkaita erilaisissa elämäntilanteissa.

Hae työpaikkaa

Lähetä ilmoitus kaverille

Lisätiedot