Lähihoitaja Endoskopiayksikkö

HUS Helsingin yliopistollinen sairaala