Lähihoitaja, Auroranmäen arviointi- ja kuntoutusyksikkö
Espoon kaupunki

Hae työpaikkaa
Alkuperäinen julkaisupäivä 18.10.2021

Haemme lähihoitajia Auroranmäen arviointi- ja kuntoutusyksikköön!

Auroranmäen arviointi- ja kuntoutusyksikön tavoitteena on edistää asiakkaiden toimintakykyä ja mahdollisuuksia asua kotona. Kriisitilanteessa olevat asiakkaat otetaan aina vastaan ympäri vuorokauden. Lähihoitajan tehtävänä on edistää toimintakykyä kaikissa päivittäisissä toiminnoissa ja asiakkaita ohjataan omatoimisuuteen huomioiden asiakkaiden omat tarpeet. Auroranmäen toiminta perustuu asiakkaan, hänen läheistensä ja sekä yksityisen että kunnallisen palveluverkoston tiiviiseen yhteistyöhön.

Talossa on 4 tiimiä, joista kaksi on alakerrassa ja kaksi yläkerrassa. Alakerrassa toisessa tiimissä on Espoon sairaalan jatkokuntoutusasiakkaita ja toisessa on psykogeriatrisia asiakkaita. Yläkerrassa toisessa tiimissä on vielä joitakin vanhoja asukkaita ja muuten molemmissa tiimeissä on pääsääntöisesti kriisiasiakkaita. Lähihoitajalla on tärkeä rooli moniammatillisessa tiimissä sairaanhoitajien, lääkäreiden, fysioterapeuttien, toimintaterapeutin ja palveluohjaajan kanssa.

Työpaikan nimi: Auroranmäki arviointi- ja kuntoutusyksikkö
Työaika: 114h 45min/3 vk, kolmivuorotyö
Sopimusala: SOTE Sosiaali- ja terveydenhuollon työ- ja virkaehtosopimus

Kelpoisuusvaatimukset: Tehtävään soveltuva sosiaali- ja terveysalan ammatillinen perustutkinto (lähihoitaja) tai muu vastaava tutkinto.

Lähihoitajan nimikkeellä toimivalta edellytetään oikeutta käyttää tehtävään soveltuvaa nimikesuojattua ammattinimikettä.

Jos sinulla ei ole Espoon kaupungin hyväksymää lääkelupaa, sitoudut suorittamaan lääkehoitosuunnitelman edellyttämät lääkehoitokoulutukset ja näytöt kolmen kuukauden sisällä työn aloittamisesta.

Tehtävässä edellytetään tartuntatautilain 48§:n mukaista rokotussuojaa.

Arvostamme kokemusta kuntouttavasta työotteesta sekä hyvää suomen kielen taitoa. Arvostamme myös ruotsin kielen taitoa. Eduksi luetaan jo suoritetut Love Lop -lääkeluvat.

Auroranmäen arviointi- ja kuntoutusyksikön tavoitteena on edistää asiakkaiden toimintakykyä ja mahdollisuuksia asua kotona. Kriisitilanteessa olevat asiakkaat otetaan aina vastaan ympäri vuorokauden. Auroranmäen toiminta perustuu asiakkaan, hänen läheistensä ja sekä yksityisen että kunnallisen palveluverkoston tiiviiseen yhteistyöhön. Talossa on 4 tiimiä, joista kaksi on alakerrassa ja kaksi yläkerrassa. Alakerrassa toisessa tiimissä on Espoon sairaalan jatkokuntoutusasiakkaita ja toisessa on psykogeriatrisia asiakkaita. Yläkerrassa toisessa tiimissä on vielä joitakin vanhoja asukkaita ja muuten molemmissa tiimeissä on pääsääntöisesti kriisiasiakkaita. Asiakkaiden vaihtuvuus on suurta, tulijoita noin 32 ja lähtijöitä noin 30-32 kuukaudessa.

Hae työpaikkaa

Lähetä ilmoitus kaverille

Lisätiedot