(Poistunut julkaisusta)

Lähihoitaja, Akuutti arviointi- ja kotikuntoutusyksikkö, sijaisuus
Vantaan kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 30.9.2019

Vantaan kaupunki, sosiaali- ja terveydenhuollon toimiala, vanhus- ja vammaispalvelut
Akuutti arviointi- ja kotikuntoutusyksikkö

Kielotie 11, 01300 Vantaa

Työsuhteen kesto: Määräaikainen 29.10.2019 - 30.04.2020


Etsimme Sinua innostunut, aktiivinen ja ammattitaitoinen hoitotyön osaaja lähihoitajan sijaisuuteen Akuutti arviointi- ja kotikuntoutusyksikköön!

Akuutin arviointitiimin lähihoitajan työtehtäviä on mm. asiakkaan kotona asumisen mahdollistaminen äkillisissä terveystilan tai toimintakyvyn muutoksissa ja varhainen kotiutuminen sairaalasta. Akuutti arviointitiimi arvioi asiakkaan tarvitseman hoidon- ja palveluntarpeen ja hoitaa häntä määräajan kotona tai asumisyksiköissä. Palvelumme tukevat kotona asuvien toimintakykyä, itsemääräämisoikeutta ja valinnanvapautta.  

Yksikkö toimii yhteistyössä asiakkaan ja hänen omaistensa kanssa koko Vantaan alueella. Yksikössä toimitaan moniammatillisessa tiimissä. Yksikössä kehitetään tuettua sairaalasta kotiutumista arviointijakson keinoin, etähoivaa sekä kotikuntoutusta. 

Akuutissa arviointi- ja kotikuntoutusyksikössä työskentelevät kotihoidon esimies, kolme sairaanhoitajaa, viisi lähihoitajaa, toimintaterapeutti ja neljä fysioterapeuttia. Työ on kaksivuorotyötä. Lähihoitajat liikkuvat autolla koko Vantaan alueella. Työn luonteesta johtuen edellytämme tehtävään valitulta ajokorttia, autolla ajotaitoa sekä voimassa olevaa lääkehoitolupaa.

Haluamme olla edelläkävijöitä ja tämän vuoksi toivomme uudella työntekijällämme olevan uusia ideoita sekä intoa ja tahtoa kehittää kotiin annettavia palveluja. 

Kotona asumisen tuen tulosyksikkö tarjoaa hyvin moninaisen tehtäväkentän. Yksikkö vastaa palveluista, joiden tavoitteena on tukea ikäihmisten, vammaisten ja pitkäaikaissairaiden kotona selviytymistä. Yksikkö vastaa myös vammaisten ja vanhusten keskitetystä asiakasohjauksesta. Kotona selviytymistä tuetaan kotihoidon perus- ja tukipalveluin, vanhusten- ja vammaisten päivätoiminnalla sekä vammaisten työllistymistä tukevien palvelujen avulla.

Tervetuloa meille töihin!  


Työsuhteen tietoja

Kelpoisuusvaatimus: Lähihoitaja (Laki 817/2015 3§ tai 559/1994 5 § mukainen kelpoisuus ja oikeus käyttää tehtävään soveltuvaa nimikesuojattua ammattinimikettä).

Kelpoisuusvaatimuksen lisäksi edellytämme:  

  • Ajokortti ja autolla ajotaito
  • Sijaisen lääkehoitoluvan suorittamista koeajalla

Palvelussuhteen ehdot määräytyvät Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen (KVTES) mukaisesti.

Palkkaus: 2155,43 euroa/kk, lisäksi mahdollinen aikaisempaan työkokemukseen perustuva lisä.

Edellytettävät luvat: Tehtävässä edellytetään tartuntatautilain 48§:n mukaista rokotussuojaa, valitun henkilön luottotiedot tarkastetaan.

Työpaikkojen lukumäärä: 1

Koeaika: Tehtävässä noudatetaan 3 kuukauden koeaikaa

Kokoaika-/osa-aikatyö: Kokoaikainen

Palvelusuhteen muoto: Työsuhde

Työaika: 38 h 45 min/viikko, kaksivuorotyö


Yhteystiedot:

Vilkko, Tuija
Kotihoidon esimies
P. 043 825 2155
tuija.vilkko@vantaa.fi

Jalonen-Tuovila, Mia
Kotihoidon esimies
P. 040 661 5325
mia.jalonentuovila@vantaa.fi

Vantaa on vastuullinen työnantaja. Tuemme työntekijöidemme hyvinvointia ja osaamista sekä työyhteisöjen hyvää ilmapiiriä. Kehitämme jatkuvasti esimiestyötämme.

Lähetä hakemuksesi rekrytointijärjestelmämme kautta. Vantaan hakujen hakuaika päättyy klo 16:00.