(Poistunut julkaisusta)

Lähihoitaja (7 tehtävää)
Helsingin Kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 13.8.2019

Tehtävän kuvaus


Uudistamme Sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalveluissa asiakkaiden saamia palveluja ja koko kaupunkitasoisesti toimivan Kuntouttavan arviointiyksikön toiminta käynnistyy 2.9.2019.

Toiminnan keskiössä on asiakas ja asiakkaan tarve. Ennen kuntouttavaa arviointijaksoa asiakas on yhdessä läheisten, lääkärin, hoitajan tai asiakasohjaajan kanssa huomioinut toimintakyvyn heikkenemisen ja kotona pärjäämisen haasteen tai asiakas on kotiutumassa sairaalasta eikä aiempaa kotihoidon palvelua ole. Tavoitteena jaksolla on löytää asiakkaan omia voimavaroja arkeen sekä selvittää, mitkä kotona asumista tukevat palvelut voisivat tukea asiakasta.

Työympäristönä on asiakkaan koti, jossa lähihoitajana toteutat kuntouttavaa hoitotyötä. Kuntouttavassa arviointiyksikössä työkavereinasi on sairaanhoitajia, lähihoitajia sekä toiminta- ja fysioterapeutteja. Tiimissä toimii lähiesimies ja yksikköä johtaa päällikkö. Yksikössä toimii kaksi tiimiä, toinen pohjoisen ja itäisen ja toinen eteläisen ja läntisen Helsingin alueella. Etelä-länsitiimi toimii Laakson sairaalan tiloissa ja itä-pohjoistiimin Herttoniemen sairaalan tiloissa. Osa käynneistä tehdään tiimin autoilla, lisäksi käytössä ovat julkiset kulkuvälineet ja polkupyörät. Työtä tehdään kahdessa vuorossa noin klo 7.30-22.00 vuoden jokaisena päivänä.

Nyt haemme lähihoitajia itä-pohjoisen tiimiin. Uuden yksikön ja toimintamallin käynnistäminen vaatii halua sitoutua uuden toimintamallin asiakaslähtöiseen kehittämiseen. Tämä edellyttää uutta ajattelua, uudistumis-, oppimis- ja toteuttamiskykyä, epävarmuuden sietoa, sinnikkyyttä ja joustavuutta sekä ammatillista vahvuutta kehittyä ja kehittää omaa työtään ja tiimin toimintaa. Työ edellyttää hyviä asiakaspalvelu- ja yhteistyötaitoja, kykyä itsenäiseen asiakastyöskentelyyn, ratkaisukeskeistä ja aktiivista työtapaa, tiedonhankinta- ja viestintätaitoja, tietoteknistä osaamista sekä kykyä jakaa ja laajentaa omaa osaamista ja asiantuntijuutta asiakkaiden, työkavereiden ja yhteistyötahojen parhaaksi.

Kuntouttava arviointiyksikkö aloittaa toimintansa syyskuun alussa ja toivomme sinun pääsevän mahdollisimman pian osaksi tiimiämme, aloituksesi ajankohta on kuitenkin sovittavissa.

Kutsumme jo hakuaikana osan hakijoista ryhmähaastatteluun 27.8 aamulla ja 30.8 iltapäivällä ja sen jälkeen mahdollisesti yksilöhaastatteluihin. Saat haastattelukutsun sähköpostiisi, varmistathan että ilmoittamasi sähköpostiosoite on sellainen, jota luet myös vapaa-aikana. Henkilöstö osallistuu rekrytointiin.

Jätä hakemuksesi osoitteessa helsinkirekry.fi.

Kelpoisuusehto


Tehtävään soveltuva sosiaali- ja terveysalan ammatillinen perustutkinto (lähihoitaja).

Edellytämme rekisteröitymistä Valviran ammattihenkilöiden keskusrekisteriin.

Suomen kielen hyvä suullinen ja tyydyttävä kirjallinen taito.

Ennen valintapäätöstä hakijan on esitettävä työterveyshuollon arvio edellytyksistään hoitaa työhön kuuluvia tehtäviä.

Luemme eduksi


2 294,47 e/kk