(Poistunut julkaisusta)

Lähihoitaja (2 tehtävää)
Helsingin Kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 12.8.2019

Tehtävän kuvaus


Haemme kahta lähihoitajaa Isonniitynkadun ryhmäkotiin. Tehtävä täytetään 23.9.2019 tai sopimuksen mukaan.

Isonniitynkadun ryhmäkoti on avopalvelun asumismuoto 22 kehitysvammaiselle henkilölle. Asiakkaat tarvitsevat kokonaisvaltaista hoitoa, kuntoutusta, huolenpitoa ja apua kaikissa päivittäisissä toiminnoissaan. Nuorimmat asiakkaat ovat kouluikäisiä ja vanhimmat jo eläkeiässä.

Ryhmäkoti muodostuu neljästä erillisestä kodista, jossa jokaisella asukkaalla on oma asuinhuone ja saniteettitilat. Yksikössä on tilat multisensoriseen aistiviriketoimintaan. Lisäksi käytössä ovat viihtyisät, virikkeelliset ja esteettömät yhteistilat sekä luonnonläheinen pihapiiri ja lähiympäristö.

Työ on perushoitopainotteista joten vaadimme työntekijöiltä hyvää fyysistä työkykyä.
Asiakkaiden perustarpeista huolehtimisen lisäksi työmme edellyttää hoidollista osaamista sekä vuorovaikutuksellista yhdessäoloa, aitoa läsnäoloa, kosketusta, inhimillisyyttä ja aikaa. Ryhmäkodissa on mahdollista toteuttaa saattohoitoa.

Lähihoitajan tehtävät ryhmäkodissa:
- tukea ja auttaa asukkaita perushoidossa ja tarjota virikkeellistä, viihtyisää ja yksilöllistä asumista ja arkea
- tukea ja auttaa asukkaiden itsemääräämisoikeuden ja itsenäisen selviytymisen toteutumista
-toteuttaa lääkärin ohjeen mukaista lääke- sekä muuta määrättyä hoitoa
-toteuttaa kodinhoidollisia tehtäviä ryhmäkodissa ja mahdollistaa asukkaiden osallistuminen niihin omien voimavarojensa mukaan, edistäen heidän toimintakykyä
-osallistua työn ja työympäristön kehittämiseen sekä hyvän työilmapiirin luomiseen ja ylläpitämiseen
-ylläpitää rakentavaa yhteistyötä omaisten, läheisten, työtoimintayksiköiden ja moniammatillisen tiimin kanssa.

Jätä hakemuksesi osoitteessa helsinkirekry.fi.


Kelpoisuusehto


Lähihoitajan tutkinto. Edellytämme rekisteröitymistä Valviran ammattihenkilöiden keskusrekisteriin.

Suomen kielen hyvä suullinen ja tyydyttävä kirjallinen taito.

Ennen valintapäätöstä hakijan on esitettävä työterveyshuollon arvio edellytyksistään hoitaa työhön kuuluvia tehtäviä.


Luemme eduksi


2140,56e/kk