(Poistunut julkaisusta)

Lähetystyön ja kansainvälisen työn sihteeri
Vantaan seurakunnat, Tikkurilan seurakunta

Alkuperäinen julkaisupäivä 16.4.2019

Lähetystyön ja kansainvälisen työn sihteerin sijaisuus .
Sijaista haetaan 24.7.2021 saakka.

Lähetystyön sihteerin tehtävä 50 %
- mm. vastaa lähetyskasvatuksesta ja -koulutuksesta seurakunnassa
- tukee lähetystyön hyväksi toimivia piirejä ja organisoi niiden yhteyttä seurakuntaan.
- valmistelee yhdessä vastuuryhmän ja koordinoivan esimiehen kanssa lähetystyön toiminta- ja taloussuunnitelman sekä toimintakertomuksen seurakuntaneuvostolle
- Suunnittelee ja toteuttaa varainhankintaa lähetystyön hyväksi
- suunnittelee 'Kauneimmat joululaulut' tilaisuudet yhteistyössä kanttorien kanssa
- pitää yhteyttä nimikkolähetteihin ja -kohteisiin
- valmistelee, seuraa ja kehittää seurakunnan ja kirkon lähetysjärjestöjen yhteistyösopimuksia
- järjestää lähetyspyhiä, tapahtumia ja retkiä
- osallistuu rippikoulutyöhön rippikoulun opettajana
- lähetystyön nettisivujen päivittäminen ja työalan viestintä

- kansainvälisen diakonian koordinointi ja toteutus 30 %
- mm. seurakunnan kansainvälisen diakonian toiminnan ja akuuttien projektien koordinointi sekä toteutukseen osallistuminen
- Kirkon ulkomaanavun yhdyshenkilönä toimiminen
- koordinoi ja toteuttaa seurakunnan ystävyysseurakuntatyötä
- kansainvälisen diakonian nettisivujen päivittäminen ja työalan viestintä

- aikuistyön sihteerin tehtävä 20 %
- mm. retkien yhteydenotot ja bussivaraukset
- osallistuu syntymäpäiväjuhlien valmisteluihin (mm. synttärikutsujen lähettäminen)
- avustaa kerhomonisteiden tekemisessä
- aikuistyön nettisivujen päivittäminen ja työalan viestintä

- muut tehtävät
- osallistuu vapaaehtoistoimintaan
- HeHu ja Palvelevan puhelimen toiminta

Viran kelpoisuusehtona on tutkinto ja opinnot, jotka ilmenevät 1.9.2017 voimaantulleessa kirkon säädöskokoelmassa nro124 ja Kirkkohallituksen yleiskirjeessä nro 7/2017 (3.4.2017). Viransijaiseksi voidaan ottaa myös edellä kuvatun kriteerin täyttämätön hakija. Viransijaiseksi valittavan tulee olla konfirmoitu evankelis-luterilaisen kirkon jäsen.

Viransijaiseksi valitun tulee esittää hyväksyttävä selvitys terveydentilastaan ennen sijaisuuden vastaanottamista sekä rikosrekisterilain 6 § 2 momentissa tarkoitettu rikosrekisteriote. Viranhaltijalta edellytetään erinomaista suomenkielen suullista ja kirjallista taitoja ja tyydyttävää ruotsinkielen taitoa. Viransijaisen odotetaan aloittavan työnsä 1.8.2019 tai sopimuksen mukaan

Hakemukset lähetetään sähköisesti Kirkko HR:n kautta tiistaihin 29.4.2019 klo 16 mennessä. Haastattelu pidetään 9.5.2019 klo 9-16. Kutsu haastatteluun esitetään 2.5. Tiedustelut: kirkkoherra Janne Silvast +358503693526, janne.silvast@evl.fi ja pastori Jaakko Hyttinen +358505594781, jaakko.hyttinen@evl.fi