(Poistunut julkaisusta)

Lähetyssihteerin virka
Oulun ev.lut. seurakuntayhtymä, Haukiputaan seurakunta

Alkuperäinen julkaisupäivä 20.2.2020

Oulun seurakuntayhtymässä on haettavana lähetyssihteerin virka, sijoituspaikkana Haukiputaan seurakunta. 

Lähetystyön sihteerin tehtävissä korostuu vapaaehtoistyön koordinointi (25%). Lähetystyön sihteerin tehtäviin kuuluu myös rippikoulutyötä (25%). 

Tehtävän tarkoitus ja sen tavoite 
Seurakunnan lähetystyön tukeminen, lähetyskasvatus ja lähetystietouden jakaminen. 
Tehtävässä korostuu sitoutuminen kirkkoon ja sen tunnustukseen. 

Tehtävän pääasiallinen sisältö 
- Lähetystyön työalavastaava 
- Vapaaehtoistyön koordinointi ja vapaaehtoisten tukeminen 
- Yhteydenpito nimikkolähetteihin ja kirkon lähetysjärjestöihin 
- Yhteistyösuhteiden hoitaminen muihin seurakuntiin, rovastikuntaan, hiippakuntaan ja kokonaiskirkkoon 
- Yhteistyö seurakunnan muiden työalojen kanssa 
- Lähetyskasvatus seurakunnassa, päiväkodeissa ja kouluissa 
- Muut esimiehen määräämät tehtävät 

 Muuta tehtävän sisällöstä 
- Rippikoulutyö 
-Vastuu omalta osaltaan työalan sisäisestä ja ulkoisesta viestinnästä 

Lähetyssihteerin viran nimikemuutos lähetyssihteerin ja vapaaehtoistyön koordinaattorin viraksi on valmistelussa. 

Kelpoisuusehdot 
- Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto, sairaanhoitaja (AMK) / diakonissa tai sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto, sosionomi (AMK) / diakoni tai 
sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto, sosionomi (AMK) / nuorisotyönohjaaja tai humanistisen alan ammattikorkeakoulututkinto, yhteisöpedagogi (AMK) / nuorisotyönohjaaja 
sekä tutkintoon sisältyvänä tai erikseen ammattikorkeakoulussa suoritettuna lähetyksen ja kansainvälisen diakonian opintoja vähintään 8 opintopistettä tai muu soveltuva korkeakoulututkinto tai piispainkokouksen aikaisempien päätösten mukaisen tutkinnon suorittanut 

Palvelussuhteen ajankohta 1.5.2020 alkaen
Palkkaus määräytyy vaativuusryhmän 502 mukaisesti.  Lisäksi voidaan maksaa euromääräistä kokemuslisää siihen oikeuttavan palvelusajan täyttyessä (5, 10 ja 15 vuotta). 
Koeaika 6 kk 

Hakuaika päättyy 16.3.2020 klo 15. Määräajan jälkeen saapuneita sähköisiä tai paperisia hakemuksia taikka hakemusten liitteitä ei huomioida hakuprosessissa. 

Lähetyssihteerin viran täyttää Haukiputaan seurakunnan seurakuntaneuvosto.