(Poistunut julkaisusta)

LÄHETYSSIHTEERIN VIRKA IISALMESSA
Ylä-Savon seurakuntayhtymä/Iisalmen seurakunta

Alkuperäinen julkaisupäivä 7.1.2020

LÄHETYSSIHTEERIN VIRKA
Iisalmen seurakunnassa on haettavana lähetyssihteerin virka. Lähetyssihteerin tehtävänä on suunnitella, kehittää, ohjata ja tehdä lähetystyötä, kansainvälistä diakoniaa ja kirpputoritoimintaa eri muodoissaan yhdessä muiden työntekijöiden ja vapaaehtoisten kanssa. Lisäksi tehtävään kuuluu vapaaehtoistyö.fi -ohjelmiston koordinointi ja vapaaehtoistyö yhdessä muiden työntekijöiden kanssa. Lähetyssihteeri kuuluu diakonia- ja lähetystyön tiimiin. Tarkempi tehtävänkuvaus ja työjako tehdään virkaan valitun kanssa töiden alkaessa.
Arvostamme hyviä vuorovaikutus- ja tiimityötaitoja, verkostoitumista niin seurakunnan kuin ympäröivän yhteisön kanssa sekä vahvaa ammatillista ja innovatiivista työotetta.

Iisalmen seurakunta kuuluu Ylä-Savon seurakuntayhtymään. On mahdollista, että yhtymärakenteen selvitystyön tuloksena työn toiminta-alue laajenee.

Viran kelpoisuusvaatimuksena on kirkkohallituksen päätöksen (24.1.2017) diakonian viranhaltijan, nuorisotyön viranhaltijan tai varhaiskasvatuksen ohjaajan viranhaltijan mukainen tutkinto ja tähän tutkintoon sisältyvänä tai erikseen ammattikorkeakoulussa suoritettuna lähetyksen ja kansainvälisen diakonian opintoja vähintään 8 opintopistettä, tai muu soveltuva korkeakoulututkinto. Virkaan valitun tulee olla konfirmoitu evankelis-luterilaisen kirkon jäsen.

Valitun tulee esittää KL 6:33 §:n mukainen rikostaustaote. Virka täytetään ehdollisena ja vaali vahvistetaan sen jälkeen, kun valittu on toimittanut hyväksyttävän lääkärintodistuksen terveydentilastaan. Viran täytössä noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa.

Viran vaativuusryhmä on 502 ja viran peruspalkka on 2345,76 €/kk, lisäksi maksetaan kokemuslisää aikaisemman työkokemuksen perusteella. Hakemukset tulee lähettää Kirkko HR:n kautta. Hakuaika päättyy 24.1.2020 klo 16.00. Virka täytetään 1.3.2020 alkaen tai sopimuksen mukaan.
Lisätietoja antaa johtava diakoniaviranhaltija Anne Pulkka, p. 044-7335 223 ja anne.pulkka@evl.fi ja vs. kirkkoherra Juha Antikainen, p. 044-7335 200 ja juha.p.antikainen@evl.fi.