(Poistunut julkaisusta)

Lähetyssihteerin viransijaisuus ajalla 1.9.2018-31.8.2019
Heinolan seurakunta

Alkuperäinen julkaisupäivä 11.7.2018

Viranhaltijan tehtävänä on edistää lähetys- ja evankelioimistyötä seurakunnassa. Lisäksi viranhoitoon kuuluu vastuuta seurakunnan viestinnästä. Lähetyssihteerin vastuulla on osallistuminen Kirkonseutu-lehden toimitusneuvoston työskentelyyn sekä viestinnän talous- ja toimintasuunnitelman sekä toimintakertomuksen valmistelu. Lähetyssihteeri on mukana seurakunnan viestintäryhmässä.

Valittavan viransijaisen eduksi katsotaan aikaisempi työkokemus kirkossa tai vastaavissa tehtävissä, kirkon lähetystyön ja aikuistyön tuntemus, kyky organisoida ja ohjata vapaaehtoisia sekä kyky melko itsenäiseen työskentelyyn. Lähetyssihteeri on osa lähetys- ja aikuistuön tiimiä. Hakijalta edellytetään hyviä viestinnällisiä taitoja ja sosiaalisen median tuntemusta ja kykyä käyttää sitä osana työtä. Viran hoitaminen edellyttää oman auton käyttöä.

Viran kelpoisuusehtona on piispainkokouksen päätös lähetyssihteerin viran kelpoisuusvaatimukseksi hyväksyttävästä ammattikorkeakoulututkinnosta. Kirkon säädöskokoelma nro 103. Valitun tulee olla konfirmoitu evankelis-luterilaisen kirkon jäsen. Myös epäpätevät hakijat huomioidaan.

Viran palkkaus on vaativuusryhmä 502 mukainen.

Ennen viran vastaanottamista valitun on esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilasta. 

Viran täytössä noudatetaan 6 kuukauden koeaikaa.

Seurakunta haastattelee hakijoita tiistaina 21.8.2018.

Ilmoitus on nähtävissä myös seurakunnan kotisivuilla www.heinolanseurakunta.fi

Vapaamuotoinen hakemus ansioluetteloineen pyydetään toimittamaan 15.8.2018 klo 15 mennessä osoitteella: Heinolan seurakunta/lähetyssihteerin viransijaisuus, Lampikatu 16, 18100 Heinola. Hakemuksen voi toimittaa myös sähköpostitse heinolan.seurakunta@evl.fi.

Lisätietoja antaa
28.6. asti kirkkoherra Simo-Pekka Rantala p. 050 595 1400.
29.6.-22.7. Risto Auvinen p. 050 595 8895
23.7.-20.8. Timo Lavoila p. 050 595 8864