Laboratorioinsinööri

Kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunta, psykologian laitos