(Poistunut julkaisusta)

Laboratorioinsinööri
Aalto-yliopisto

Alkuperäinen julkaisupäivä 15.6.2018
Aalto-yliopisto on rohkeiden ajattelijoiden yhteisö, jossa tiede ja taide kohtaavat tekniikan ja talouden. Tunnistamme ja ratkaisemme yhteiskunnan suuria haasteita ja rakennamme innovatiivista tulevaisuutta. Yliopistossa on kuusi korkeakoulua, lähes 20 000 opiskelijaa ja yli 400 professoria. Kampuksemme sijaitsevat Espoossa ja Helsingissä.

Insinööritieteiden korkeakoululla on pitkät perinteet sen keskeisillä toiminta-aloilla: energiatekniikassa, konetekniikassa, rakennus- ja yhdyskuntatekniikassa, maanmittauksessa ja maankäytön suunnittelussa. Korkeakoulun erityisenä tehtävänä on uudistaa tiedelähtöisesti teknologiateollisuuteen ja rakennettuun ympäristöön liittyviä teknologioita ja suunnittelua sekä kouluttaa kokonaisuuksia ymmärtäviä osaajia. Korkeakoulussa on 3 400 opiskelijaa ja henkilöstön määrä on noin 600.

Aalto-yliopiston insinööritieteiden korkeakoulun konetekniikan laitoksella on haettavana

Laboratorioinsinöörin tehtävä

Haemme henkilöä kokoaikaiseen vakituiseen työsuhteeseen. Työntekopaikka sijaitsee Espoossa, Otaniemessä.

Tehtävä sijoittuu Aalto-yliopiston insinööritieteiden korkeakoulun konetekniikan laitokselle www.mecheng.aalto.fi   .

Tehtävän kuvaus

Laboratorioinsinöörin tehtävät käsittävät vaativia asiantuntijatehtäviä kokeellisen materiaali- ja meritekniikan tutkimuksessa painottuen jäähän ja laivoihin. Tehtävien keskeinen sisältö on osallistua Aalto-yliopiston jääkoealtaan (Aalto Ice Tank) koejärjestelyjen ja -ohjelmien suunnitteluun, itse koetoimintaan sekä koetulosten analysointiin ja raportointiin. Tehtäviin kuuluvat myös laboratoriohenkilöstön päivittäinen työnohjaus sekä neuvottelut tilojen ja infrojen käyttäjien sekä asiakkaiden ja erilaisten sidosryhmien kanssa.

Laboratorioinsinööri osallistuu Aallon jääkoealtaan johtoryhmän toimintaan ja toimii altaan ulkopuolisten käyttäjien kouluttajana ja yhteyshenkilönä. Työ sisältää ajoittain fyysistä rasitusta ja työskentelyä kylmissä ja vaihtelevissa olosuhteissa. Tiloissa ei voi liikkua esteettömästi.

Laboratorioinsinööri vastaa

kokeelliseen toimintaan liittyvistä hankinnoista ja osin palvelututkimusten hankinnasta. Hän osallistuu myös asiakaslaskutukseen,
kokeellisten töiden organisoinnista ja niiden tehokkaasta hoitamisesta,
toiminnan jatkuvasta ja tavoitteellisesta kehittämisestä,
mittausten ja analyysien sekä palvelututkimuksen luotettavuudesta sekä
yhteistyössä muun henkilöstön kanssa laboratorion laitehankinnoista, tutkimusvälineiden ja -menetelmien kehittämisestä ja ylläpidosta.

Tehtävän hoitaminen edellyttää

Ylempää korkeakoulututkintoa esim. kone-, rakennus-, automaatio,- tai sähkötekniikasta sekä erikseen määrättyjä pätevyysvaatimuksia esimerkiksi liittyen työturvallisuuteen. Meritekniikan tuntemus luetaan eduksi. Henkilön työkokemuksesta riippuen myös insinööri AMK voi tulla kyseeseen. Tohtorin tutkinto soveltuvalta alalta voidaan katsoa eduksi.  

Hyvää ja ajantasaista teoreettista tietoa sekä käytännön kokemusta mittauksista ja analyyseistä.
Halu, valmius ja kyky oppia jatkuvasti uutta.

Hyviä sosiaalisia ja kulttuurisia taitoja sekä valmiutta esimiestehtäviin ja tarvittaessa matkustusvalmiutta.
Hyvää englannin kielen kirjallista ja suullista taitoa.

Palkkaus

Tehtävän palkkaus määräytyy Aalto-yliopistossa käytössä olevan yliopistojen palkkausjärjestelmän mukaisesti.

Hakemus

Pyydämme hakemukset sähköisesti viimeistään 31.7.2018 alla olevan linkin kautta. Liitä hakemukseesi liitetiedostona myös CV ja hakemuskirje.

Työ alkaa

Aikaisintaan 1.9.2018.

Lisätietoja

Lisätietoja tehtävästä voi tiedustella professori Pentti Kujalalta, puh. 040 0878145 tai sähköposti etunimi.sukunimi@aalto.fi  11.-30.6. ja 23.-27.7.2018

Aalto-yliopistolla on perustellusta syystä oikeus jättää täyttämättä tehtävä, jatkaa hakuaikaa sekä ottaa huomioon ehdokkaat, jotka eivät ole hakeneet paikkaa hakuajan kuluessa.

Espoo 8.6.2018