(Poistunut julkaisusta)

Laboratorioinsinööri
Helsingin yliopisto

Alkuperäinen julkaisupäivä 11.5.2018

Lääketieteellinen tiedekunta edistää korkeatasoista tieteellistä tutkimusta ja vastaa tutkimukseen perustuvasta lääketieteen ja hammaslääketieteen, psykologian ja logopedian perusopetuksesta ja jatkokoulutuksesta sekä englanninkielisestä Transmed-maisterikoulutusohjelmasta. Opetus- ja tutkimustoiminnan ohella tiedekunta toimii myös terveydenhuollon alan merkittävänä asiantuntijaorganisaationa ja osallistuu alan eettiseen keskusteluun. Tiedekunnan päämääränä on yltää tutkimuksessa maailman parhaiden lääketieteellisten tiedekuntien tasolle ja vakiinnuttaa ja vahvistaa asemaansa lääketieteellisen opetuksen huippuyksikkönä.

Helsingin yliopiston lääketieteellinen tiedekunta muodostaa yhdessä Helsingin yliopistollisen keskussairaalan (HUS/HYKS) ja Suomen Molekyylilääketieteen instituutin (FIMM) kanssa Akateemisen lääketiedekeskus Helsingin (AMCH). Tämä lääketieteen yksikkö on menestynyt erittäin hyvin kansainvälisissä arvioissa lukeutumalla Euroopan 10 ja maailman 50 parhaan lääketiedekampuksen joukkoon.

Helsingin yliopiston lääketieteellinen tiedekunta hakee

LABORATORIOINSINÖÖRIÄ

1.7.2018 lukien tai sopimuksen mukaan.

Laboratorioinsinööri toimii lääketieteellisessä tiedekunnassa opetuksen ja tutkimuksen tukena, osana osaavaa ja energistä teknistä tiimiä. Tule tekemään merkityksellistä työtä terveys- ja lääketieteen hyväksi.

Laboratorioinsinöörinä tehtäviisi kuuluu lääketieteellisessä tiedekunnassa sijaisevien tutkimusryhmien ja laboratorioiden tekninen tuki laboratoriolaitteiden koko elinkaaren ajalta. Tämä käsittää hankintalain mukaiset kilpailutukset, laiterekisterin ylläpidon, käyttäjien teknisen tuen, laitteiden korjauksen itse tai ulkoistettuna sekä hävityksen elinkaaren lopussa. Laitetuen lisäksi tehtävään kuuluu laboratorioiden muun tuki-infran, kuten vaarajäte- ja kaasupullologistiikan, järjestely.

Tehtävään valittavalta edellytetään sopivaa esim. biotekniikan tai elektroniikan alan insinöörikoulutusta, itsenäistä ja oma-aloitteista otetta, hyviä organisaatio- ja ongelmanratkaisutaitoja sekä hyviä vuorovaikutustaitoja. Sujuva suomen ja englannin kielen taito on tarpeen.

Tehtävän palkkaus perustuu yliopistojen palkkausjärjestelmän muun henkilöstön vaativuustasokartan tasoon 8. Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen suoriutumiseen perustuva palkanosa. Tehtävän täytössä käytetään 6 kuukauden koeaikaa.

Tarjoamme sinulle monipuolisen, joustavan ja haasteellisen työtehtävän jossa sinulla on mahdollisuus päästä verkostoitumaan ja tekemään yhteistyötä monen eri alan osaajan kanssa, yhdessä maailman parhaista yliopistoista.

Hakuasiakirjoihin on liitettävä hakemus ja ansioluettelo.

Hakemus liitteineen jätetään Helsingin yliopiston sähköiseen rekrytointijärjestelmään Hae paikkaa -linkistä. Helsingin yliopistoon työsuhteessa olevat sisäiset hakijat jättävät hakemuksensa SAP HR -portaalin kautta. Hakuaika päättyy 31.5.2018.

Lisätietoja antavat Medicumin johtaja, professori Tom Böhling tom.bohling(at)helsinki.fi, sekä laboratorioinsinööri Marko Hietavuo marko.hietavuo(at)helsinki.fi.