(Poistunut julkaisusta)

Laboratorioinsinööri
Jyväskylän yliopisto

Alkuperäinen julkaisupäivä 15.2.2018
Haettavana on
laboratorioinsinöörin tehtävä 1.2.2018 alkaen tai mahdollisimman pian sen jälkeen toistaiseksi.

Fysiikan laitoksen tutkimuksen pääalat ovat subatomaarinen fysiikka ja materiaalifysiikka. Subatomaarisen fysiikan tutkimusalueita ovat ydinrakenteen, erityisesti eksoottisten ydinten fysiikka, ydinmallit, kaksoisbeetahajoaminen, ionilähdefysiikka, kiihdyttimillä tapahtuva soveltava tutkimus, ultrarelatiivisten raskasionitörmäysten fysiikka, neutriinofysiikka ja hiukkaskosmologia. Materiaalifysiikan tutkimusalueita ovat nanofysiikka ja nanoteknologia, monifaasivirtaukset, huokoisten ja epäjärjestäytyneiden aineiden fysiikka, matalan lämpötilan fysiikka ja laskennallinen materiaalifysiikka. Kokeellista tutkimusta harjoitetaan laitoksen kiihdytinlaboratoriossa ja tomografialaboratoriossa, tiedekunnan yhteisen nanotiede-keskuksen laboratoriossa ja ulkomaisissa tutkimuskeskuksissa, kuten CERNissä ja GSI:ssä, Darmstadtissa.

Kiihdytinlaboratoriossa on tällä hetkellä neljä kiihdytintä: K130 raskasionikiihdytin, MCC30 kevytionikiihdytin, 1.7 MV Pelletron ja elektronikiihdytin, sekä niiden tarvitsemia ionilähteitä. Laboratoriossa on useita ydinfysiikan perustutkimuslaitteistoja sekä säteilyn kaupalliseen ja soveltavaan käyttöön liittyviä projekteja laitteineen. Säteilyn käyttö fysiikan laitoksella on turvallisuusluvan alaista toimintaa.

Nyt haettavana olevan laboratorioinsinöörin tehtävässä painottuvat fysiikan laitoksen kiihdytinlaboratorion ydinfysiikan perustutkimuksessa ja sovelluksissa käytettävien laitteiden turvallisen käytön valvonta ja kehittäminen, painottuen säteilyturvallisuuteen. Haettava laboratorioinsinööri tulee työskentelemään yhteistyössä kiihdytinlaboratorion teknisen henkilökunnan, säteilylaitteita käyttävien tutkimusryhmien ja vierailijoiden kanssa. Tehtäviin kuuluu myös säteilyturvallisuuskoulutus ja tiedottaminen.

Kiihdytinlaboratorion tutkimuslaitteita ei ole kaupallisesti saatavilla ja niiden käyttöön liittyvät turvallisuuskysymykset ovat hyvin ainutlaatuisia. Tämän takia tehtävässä korostuu hyvät taustatiedot ydinfysiikan perustutkimuksen käytänteistä ja käytössä olevista laitteista. Ionisoivan säteilyn lisäksi fysiikan laitoksella käytetään useita laser-laitteita, joiden turvallisuusnäkökohdat myös kuuluvat haettavan henkilön tehtäviin.

Laboratorioinsinööriltä edellytetään soveltuvaa tieteellistä tai teknistä peruskoulutusta ja kokemusta ydinfysiikan tutkimuslaitteistoista ja laboratorio-olosuhteista. Kokemus radioaktiivisten aineiden käsittelystä ja soveltuva vastaavan johtajan pätevyystutkinto katsotaan hakijalle eduksi. Myös opetukseen liittyvät opinnot, esiintymis- ja opetuskokemus luetaan hakijalle eduksi. Tehtävien menestyksellinen hoitaminen edellyttää oma-aloitteellisuutta, organisointikykyä ja hyviä vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja monikulttuurisessa ympäristössä. Lisäksi edellytetään sujuvaa suullista ja kirjallista englannin kielen taitoa.

Laboratorioinsinöörin tehtäväkohtainen palkanosa määräytyy yliopistojen palkkausjärjestelmän muun henkilöstön tehtävien vaativuustason 8 (2486,08 €/kk) perusteella. Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen työstä suoriutumiseen perustuvaa palkanosaa enintään 46,3 % tehtäväkohtaisesta palkanosasta.

Tehtävää täytettäessä käytetään neljän kuukauden koeaikaa. Tehtävään valittavasta henkilöstä voidaan tehdä hakijan suostumuksella henkilöturvallisuusselvitys (Turvallisuusselvityslaki 726/2014). turvallisuusselvitysmenettelystä ja selvityksen kohteen oikeuksista löytyy tarkempia tietoja osoitteessa www.supo.fi

Lisätietoja antaa: Professori Ari Jokinen puh. +358 50 5399468, sähköposti: ari.jokinen@jyu.fi.
Sähköiseen hakulomakkeeseen tulee liittää:
1) Hakemus
2) Ansioluettelo (cv)

Hakemus tulee jättää viimeistään 20.12.2017 sähköisellä hakulomakkeella.