(Poistunut julkaisusta)

Laboratorioinsinööri (vesi- ja ympäristötekniikka)
Aalto-yliopisto

Alkuperäinen julkaisupäivä 8.8.2018
Aalto-yliopisto on rohkeiden ajattelijoiden yhteisö, jossa tiede ja taide kohtaavat tekniikan ja talouden. Tunnistamme ja ratkaisemme yhteiskunnan suuria haasteita ja rakennamme innovatiivista tulevaisuutta. Yliopistossa on kuusi korkeakoulua, lähes 11 000 opiskelijaa ja lähes 400 professoria. Kampuksemme sijaitsevat Espoossa ja Helsingissä.

Insinööritieteiden korkeakoululla on pitkät perinteet sen keskeisillä toiminta-aloilla: energiatekniikassa, konetekniikassa, rakennus- ja yhdyskuntatekniikassa, maanmittauksessa ja maankäytön suunnittelussa. Korkeakoulun erityisenä tehtävänä on uudistaa tiedelähtöisesti teknologiateollisuuteen ja rakennettuun ympäristöön liittyviä teknologioita ja suunnittelua sekä kouluttaa kokonaisuuksia ymmärtäviä osaajia. Korkeakoulussa on 3 400 opiskelijaa ja henkilöstön määrä on noin 600.

Aalto-yliopiston insinööritieteiden korkeakoulun rakennetun ympäristön laitokselle haetaan

Laboratorioinsinööriä (vesi- ja ympäristötekniikka)

Laboratorioinsinöörin työsuhde on kokoaikainen ja vakituinen. Työntekopaikka sijaitsee Espoossa, Otaniemessä. Tehtävä sijoittuu Aalto-yliopiston insinööritieteiden korkeakoulun rakennetun ympäristön laitokselle, vesi- ja ympäristötekniikan tutkimusryhmään http://builtenv.aalto.fi/fi/research/water_and_environmental_engineering/.

Tehtävän kuvaus
Laboratorioinsinöörin tehtävät käsittävät vaativia asiantuntijatehtäviä rakennetun ympäristön laitoksella painottuen vesi- ja ympäristötekniikan tutkimusryhmään. Ryhmä on Insinööritieteiden korkeakoulun tutkimusryhmien parhaimmistoa niin tieteellisten julkaisujen, tohtorin tutkintojen kuin yhteiskunnallisen vaikuttavuudenkin näkökulmista tarkasteltuna. Ryhmässä toimii tutkimus- ja opetustehtävissä noin 60 henkilöä tohtorikoulutettavat mukaan lukien. Sen kokeellinen tutkimus toteutetaan laboratorioinsinöörin ohjauksessa yhtäältä kenttämittauksina (esim. maastossa tai vedenpuhdistamoilla) ja toisaalta ryhmän hallinnoimissa vesi- ja hydrauliikkalaboratorioissa. Tehtävän keskeinen sisältö on toimia tutkimus- ja opetushenkilöstön työn mahdollistajana poistaen työn tekemisen esteitä ja mahdollistaen heidän tehokkaan ja tuloksellisen toimintansa. Laboratorioinsinööri työskentelee ryhmän johtajan alaisuudessa ja hänen tiimissään toimii kolme kokenutta ja erittäin pätevää laboratoriomestaria.

Laboratorioinsinööri vastaa
•Vesi- ja ympäristötekniikan tutkimusryhmän laboratoriotoimintojen ja laitekannan laadusta, kehittämisestä ja ylläpidosta.
•Laboratorion laitehankinnoista sekä tutkimusvälineiden ja -menetelmien kehittämisestä yhteistyössä muun henkilöstön kanssa.
•Laboratorioiden työturvallisuudesta (ml. uusien työntekijöiden työturvallisuusperehdytys) ja ympäristöasioista.
•Laboratoriohenkilöstön esimiestehtävistä, töiden suunnittelusta ja organisoinnista.

Lisäksi laboratorioinsinööri osallistuu koulutason kehittämistyöhön sekä ryhmän tutkimushankkeiden koejärjestelyiden suunnitteluun, budjetointiin, raportointiin ja varojen käytön valvontaan ja ryhmän tilojen kehittämiseen talovastaavan roolissa.

Hakijalta edellytämme
•Ylempää korkeakoulututkintoa esim. rakennus-, ympäristö- tai kemian tekniikasta. Vesitekniikan tuntemus ja tohtorin tutkinto soveltuvalta alalta luetaan eduksi.
•Ymmärrystä sekä käytännön kokemusta laboratoriotoiminnasta ja kenttämittauksista.
•Halua, valmiutta ja kykyä oppia jatkuvasti uutta.
•Kykyä koordinoida, kehittää ja organisoida työtehtäviä oma-aloitteisesti ja järjestelmällisesti.
•Palvelualttiutta, hyviä sosiaalisia ja kulttuurisia taitoja sekä valmiutta esimiestehtäviin.
•Hyvää englannin kielen taitoa ja tietoteknisiä valmiuksia.

Palkkaus
Tehtävän palkkaus määräytyy Aalto-yliopistossa käytössä olevan yliopistojen palkkausjärjestelmän mukaisesti.

Hakuohjeet
Jätäthän hakemuksen sähköisesti viimeistään 9.9.2018: http://www.aalto.fi/fi/about/careers/jobs/view/1969/. Liitäthän hakemukseesi pdf-tiedostona CV:n ja hakukirjeen.

Työ alkaa
Erikseen sovittavana ajankohtana vuoden 2018 loppupuolella.

Lisätietoja
Lisätietoja tehtävästä voi tiedustella professori Riku Vahalta, puh. 050 588 4237. Hakuprosessiin liittyviin kysymyksiin vastaa HR-koordinaattori Päivi Rundgren, puh. 050 379 8020. Sähköpostit ovat muotoa etunimi.sukunimi@aalto.fi.

Espoo 8.8.2018