HUS Helsingin yliopistollinen sairaala logo

Laboratoriohoitaja HUS Diagnostiikkakeskus erikoishematologia virtaussytometria

HUS Helsingin yliopistollinen sairaala