(Poistunut julkaisusta)

Laboratorioanalyytikko
Säteilyturvakeskus

Alkuperäinen julkaisupäivä 7.10.2019

Organisaation esittely

Säteilyturvakeskus (STUK) on säteily- ja ydinturvallisuutta valvova viranomainen ja asiantuntijalaitos, jonka palveluksessa työskentelee noin 340 eri alojen asiantuntijaa. STUKin toiminnan tarkoitus on ihmisten, yhteiskunnan, ympäristön ja tulevien sukupolvien suojelu säteilyn haitallisilta vaikutuksilta.

Ympäristön säteilyvalvonta ja valmius -osaston (VALO) tehtävänä on ympäristön säteilyvalvonta sekä varautuminen normaalista poikkeavaan säteilytilanteeseen.

Mittaus ja analyysit -laboratorio (MIT) tarjoaa monipuolisia radioaktiivisuuden analysointimenetelmiä, korkeatasoisia näyte- ja ihmismittauksia sekä osaamista ympäristönäytteiden ottamisessa. MIT vastaa ja kehittää koko osaston mittanormaalitoimintaa ilman radonpitoisuuden mittanormaalia lukuun ottamatta.

Laboratoriossa kehitetään jatkuvasti sekä päivittäisessä käytössä olevia että valmiustilanteessa tarvittavia menetelmiä. Lisäksi MIT kehittää koko osastolle tarkoitettua laboratoriojärjestelmää, jonka tavoitteena on tulosten automaattinen ensianalysointi ja laadunvarmistus sekä reaaliaikainen näytteiden seuranta. MIT vastaa koko osaston laadun kehitystyöstä.

Tehtävän kuvaus

Työtehtäviin kuuluvat elintarvike- ja ympäristönäytteiden esikäsittelytyöt (mm. näytteiden puhdistus, kuivaus, haihdutus ja märkäpoltot erilaisin laittein), radiokemialliset määritykset, ICP-MS -laitteen käyttö, mittaustulosten laskenta ja tallentaminen sekä yleiset laboratoriotyöskentelyyn kuuluvat ylläpitotyöt. Laboratorio on akkreditoitu ISO 17025 standardin mukaan, ja akkreditointiin liittyvät laadunvarmistustyöt ovat osa laboratorion yleisiä ylläpitotehtäviä.

Virkaan tai tehtävään valittavasta henkilöstä voidaan tehdä hakijan suostumuksella henkilöturvallisuusselvitys (Turvallisuusselvityslaki 726/2014). Turvallisuusselvitysmenettelystä ja selvityksen kohteen oikeuksista löytyy tarkempia tietoja osoitteessa www.supo.fi

Hakijalta odotamme

Tehtävään valittavalta odotamme soveltuvaa laboratorioalan ammattikorkeakoulututkintoa tai työkokemuksen kautta hankittuja vastaavia tietoja ja taitoja. Aikaisempi kokemus työskentelystä vaativissa laboratorioalan tehtävissä katsotaan eduksi.

Tiivis yhteistyö tiimissä edellyttää organisointikykyä sekä hyviä ja joustavia tiimityötaitoja. Työ vaatii paineen- ja kiireensietokykyä sekä kykyä töiden priorisointiin. Vaihtelevat työtilanteet edellyttävät joustavaa suhtautumista työtehtäviin. Tehtävässä tarvitaan lisäksi IT- taitoja (mm. Word, Excel ja mittalaitteiden ohjelmistot) sekä kiinnostuneisuutta laboratoriotöiden kehitystehtäviin.

Työssä tarvittava kielitaito

Tehtävässä tarvitaan hyvää suomen kielen suullista ja kirjallista taitoa.

Tehtävän tiedot

Tehtävän kesto: Määräaikainen
Työaika: Virastotyöaika
Tehtävä alkaa: 1.1.2020
Määräaikainen, päättyy: 31.3.2021 Määräaikainen palveluhanke.
Virka on viraston yhteinen.

Tehtävän hakemista koskevat tiedot

Hae viimeistään: 23.10.2019 16:15
ID: 33-405-2019

Sähköiset hakemukset:

  • Hae tehtävää sähköisesti tämän linkin kautta.

Voit kuitenkin hakea tätä työpaikkaa myös toimittamalla hakemuksesi alla olevaan osoitteeseen. Sekä hakemuksessa että kirjekuoressa tulee mainita haettavan tehtävän ID. Hakemuksia ei palauteta.

Säteilyturvakeskus kirjaamo
PL 14, Laippatie 4
00811 Helsinki

Palkkaukseen liittyvät tiedot

Palkkaus määräytyy STUKissa käytössä olevan tehtävien vaativuuteen sekä henkilökohtaisiin suorituksiin perustuvan palkkausjärjestelmän mukaisesti. Tehtävä on suunniteltu STUKin vaativuusryhmään 5 (tehtäväkohtainen palkanosa 2347,01 €). Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen suoriutumiseen perustuvaa palkanosaa, joka on tällä hetkellä enintään 55 % tehtäväkohtaisesta palkanosasta.

Edut

STUKissa osaava, motivoitunut ja hyvinvoiva henkilöstö on onnistuneen toiminnan lähtökohta. Onnelliset virkamiehet luovat parhaan viraston, jossa osaaminen ja tuloksellisuus ovat kohdallaan. Hyvinvoivalla henkilöstöllä, korkeatasoisella osaamisella ja hyvällä tuloksellisuudella mahdollistamme säteilyturvallisen Suomen.

Tehtävä

Ilmoitettujen työpaikkojen määrä: 1

Yhteystiedot

Lisätietoja tehtävästä

Kaisa Vaaramaa laboratorionjohtaja 09 75988 521

Meerit Kämäräinen tarkastaja 09 75988 534

Toimipiste

Säteilyturvakeskus
PL 14, Laippatie 4
00811 Helsinki

Muut tehtävään liittyvät tiedot

Lisätietoja: Tutustu meihin kotisivuillamme