(Poistunut julkaisusta)

Laatuasiantuntija
Istekki Oy

Alkuperäinen julkaisupäivä 22.6.2020

Istekki on suomalainen, kasvava ja kehittyvä yli 600 työntekijän informaatio- sekä terveyden ja hyvinvoinnin teknologian asiantuntijaorganisaatio. Toimimme valtakunnallisesti vahvana sote-organisaatioiden ja kuntien palveluintegraattorina. Koska olemme nopeasti kasvava ja kehittyvä asiantuntijaorganisaatio toimialalla, jonka kehitysvauhti on huimaa, on meille ensiarvoisen tärkeää olla rohkeita ja ennakkoluulottomia. Meille rohkeus tarkoittaa uusien ratkaisujen löytämistä, mutta myös rohkeutta tehdä tarvittaessa vaikeitakin päätöksiä. Tärkeää meille on kuitenkin toimia yhdessä yhteistä tavoitetta kohti.

Haemme nyt kasvavaan joukkoomme laatuasiantuntijaa!

Tehtävässä toimit keskeisessä roolissa Istekin laadunhallintajärjestelmän ylläpitämisessä ja kehittämisessä. Tunnistat yhtiötasoiset prosessit, ymmärrät niiden käyttötarkoituksen ja prosessin päävaiheet. Varmistat omalla toiminnallasi, että laatutyöhön liittyvä kehitys on aktiivista ja palvelee asiakasta sekä huomioi ulkoisia vaatimuksia. Suunnittelet ja toteutat yhdessä laatupäällikön kanssa laadunhallintajärjestelmän ja laatupolitiikkojen kehittämistä.

Tehtävän päävastuualueet:

 • Tunnet käytössä olevien ISO-standardien rakenteen ja sisällön. Osaat sovittaa standardien vaatimukset käytäntöön ja seuraat aktiivisesti alalla tapahtuvia muutoksia. Varmistat että standardimuutokset ovat huomioitu prosessien toiminnassa ja tiedotat muutostarpeista tarvittavia sidosryhmiä.
 • Koordinoit ja toteutat sisäisiä tai ulkoisia auditointeja ja tarkastuksia. Suunnittelussa huomiot auditointivaatimukset, yhtiön toimintamallin, strategiset tavoitteet ja riittävän lähtötiedon asiaan.
 • Kuuntelet aktiivisesti käyttäjäpalautetta sekä teet omia havaintoja ja mittauksia.
 • Toimit projektiasiantuntijana oman osaamisalueen asiantuntijana tai avainresurssina muissa projekteissa. Pyrit omalla työpanoksellasi varmistamaan, että projektissa saavutetaan tavoiteltu lopputulos määriteltyyn aikaan.
 • Seuraat tunnistettujen kehityskohteiden tai poikkeamien etenemistä ja varmistat omalla toiminnallasi, että tehtävänanto ratkaistaan tavoitteiden mukaisesti.
 • Toiminnanohjausjärjestelmään liittyvien ohjeistusten ja politiikkojen työstäminen yhdessä järjestelmäomistajien kanssa.

Tehtävässä menestyminen edellyttää:

 • Oma-aloitteista, aktiivista työskentelyä ja itseohjautuvuutta.
 • Korkeiden laatuvaatimusten ja asiakastyytyväisyyden korostamista kaikessa tekemisessä ja viestinnässä.
 • Kykyä johtaa, opastaa ja ohjata ihmisiä sekä ryhmiä kohti sovittuja tavoitteita.
 • Ymmärrystä siitä, miten yleiset toimintamallit ja niiden sisältämä prosessitieto linkittyy IT-palvelunhallintaan ja tarvittaessa muihin taustajärjestelmiin.
 • Erinomaiset yhteistyö- sekä projektityöskentelytaidot.
 • Tehtävään soveltuva ammatillista koulutustausta.
 • Kokemusta laadunhallintajärjestelmän ylläpidosta ja kehittämisestä.
 • Halua oppia uusia asioita ja kehittää omaa ammattitaitoa.
 • Hyviä kirjallisia ja suullisia viestintätaitoja.
 • Palveluhallinnan ja prosessien tuntemusta.
 • Kykyä rakentaa loogisia kokonaisuuksia ja hahmottaa toimintoja prosesseina.

Eduksi katsotaan:

 • ISO/IEC 20000 ja 27000 sekä ISO 9001 ja 13485 standardien tuntemus.
 • Sertifioitu osaaminen (ITIL, COBIT, TOGAF, LEAN).
 • Vahvat näytöt työtehtävissä menestymisestä.

Tarjoamme sinulle mielenkiintoisen näköalapaikan nopeasti kasvavassa ja kehittyvässä organisaatiossa hyvien henkilöstöetujen lisäksi.

Lisätietoja

Laatupäällikkö Jyri Riepponen (jyri.riepponen@istekki.fi) puh. 040-808 0877 Lisätietoja tehtävästä annetaan 27-31.7.