(Poistunut julkaisusta)

Laajaa yliopistotutkintoa edellyttävä kanttorin virka Helsingin tuomiokirkkoseurakunnassa
Helsingin tuomiokirkkoseurakunta

Alkuperäinen julkaisupäivä 5.6.2019

Haemme Helsingin tuomiokirkkoseurakuntaan monipuolista kirkkomuusikkoa laajaa yliopistotutkintoa edellyttävään virkaan. Kanttorin viran toimialueena on koko seurakunta painottuen Vanhan kirkon alueeseen. Seurakuntamme erityisluonteeseen kuuluvat muun muassa valtiolliset erityisjumalanpalvelukset sekä sadat häätilaisuudet, kuten myös seurakuntatyö kaiken ikäisten kanssa.

Viran kelpoisuusvaatimus on määritelty kirkon säädöskokoelman numerossa 108. Virkaan valittavan tulee olla evankelis-luterilaisen kirkon konfirmoitu jäsen. Kielitaitovaatimuksena on suomen kielen erinomainen suullinen ja kirjallinen taito sekä ruotsin kielen tyydyttävä ymmärtämisen taito.

Kirkkojärjestyksen mukaan kanttorin tehtävänä on johtaa seurakunnan musiikkitoimintaa. Hän vastaa musiikista seurakunnan jumalanpalveluksissa sekä muissa kirkollisissa toimituksissa ja seurakunnan tilaisuuksissa, opettaa rippikoulussa, hoitaa muutenkin musiikkikasvatustyötä ja edistää musiikin käyttöä seurakunnan toiminnassa. Kanttori vastaa myös seurakunnan soittimien hoidosta ja huollosta.

Virkaan valittavalta edellytetään:
- sitoutuneisuutta ja motivaatiota seurakuntatyöhön pääkaupungin keskeisimmällä paikalla erityisvaatimusten keskellä
- seurakunnallista kokonaisnäkemystä ja taitoa toteuttaa musiikillisesti erilaisia jumalanpalveluksia ja kirkollisia toimituksia sisältö-, tilanne- ja yhteisölähtöisesti
- laaja-alaista kirkkomuusikkoutta, erityisosaamisena urkumusiikki, halliten seurakuntamme erityiset soittimet
- ennakkoluulotonta suhtautumista eri musiikkityyleihin
- halua kehittää jumalanpalveluselämää
- hyviä vuorovaikutus- ja työyhteisötaitoja sekä valmiutta verkostoituvaan yhteistyöhön
Eduksi katsotaan monipuolinen kielitaito sekä halu kasvattaa kansainvälisiä verkostoja.

Viran palkkaus määräytyy vaativuusryhmän 602 mukaan. Vuodesta 2020 alkaen voidaan lisäksi maksaa erillistä suorituslisää.

Virkaan valitun tulee esittää ennen viran tehtävien hoidon aloittamista hyväksyttävä lääkärintodistus. Virassa on kuuden kuukauden koeaika.

Hakuaika päättyy 31.7. klo 12.00. Virkaan haetaan KirkkoHR-järjestelmän kautta.

Työryhmä päättää ma 12.8. ketkä kutsutaan näytteisiin ja haastatteluihin, jotka pidetään pe 16.8. Vanhassa kirkossa. Kutsun yhteydessä kerrotaan tarkemmin näytteistä, joissa tulee olemaan mm. Koraalisoittoa, urkuohjelmiston hallintaa sekä toimituksiin liittyvä sovitustehtävä uruille.

Seurakuntaneuvosto tekee päätöksen virkaan valittavasta kokouksessaan 9.9.2019. Virka täytetään 1.10.2019 alkaen tai sopimuksen mukaan.

Lisätietoja: Anna Pulli-Huomo, johtava kirkkomuusikko, 050 4542 722, anna.pulli-huomo@evl.fi